Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra, mönster och geometri åk8

Skapad 2017-03-20 14:47 i Österslättsskolan Karlshamn
Vi arbetar med kapitel 3 och 4 i Y-boken
Grundskola 8 Matematik
Algebra handlar om att uttrycka sin matematik med hjälp av bokstäver. Detta är bra att kunna när man ska arbeta med mönster och då matematiskt kunna uttrycka hur mönster ser ut. Algebra är också grunden till att förstå hur ekvationer är uppbyggda. Geometriska kroppar finns överallt i vår omgivning. Vad heter de och hur räknar man ut deras area och volym? Det ska du få lära dig mer om i detta avsnittet.

Innehåll

 Konkretisering

Vi ska lära oss

- vad en variabel är och hur de kan användas när vi arbetar med algebraiska uttryck.

- förenkla olika uttryck.

- använda variabler i uppgifter med uttryck och formler t ex kunna läsa ut vad olika saker står för i en formel, kunna upptäcka ett mönster och därifrån skriva ett uttryck.

- geometriska figurer och hur de liknar/skiljer sig från varandra genom att använda geometrins begrepp.

- avbilda/rita geometriska figurer

- olika metoder för att beräkna area, omkrets och volym.

- att göra enhetsbyten med geometriska enheter

- att få en förståelse för hur olika geometriska formler är uppbyggda, t ex formeln för volymen hos en cylinder och en kon.

- olika metoder/strategier för problemlösning i vardagssituationer, t ex veta när det passar att rita figurer, när det är bäst med en prövning, när det passar med en formel?

Undervisning/arbetssätt

Du får lärarledda genomgångar, arbeta enskilt med uppgifter i boken eller på datorn. Du får även göra några praktiska aktiviteter tillsammans med kamrat. 

Bedömning

Kommunikations och resonemangsförmågan bedöms på uppgifter under lektionerna. Muntlig kommunikationsförmåga bedöms fortlöpande under lektionstid. Problemlösningsförmåga, procedurförmåga och begreppsförmåga bedöms främst i det skriftliga provet som avslutar området.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Algebra, mönster och geometri åk8

Problemlösningsförmåga

Når inte upp till målen
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Tolka och förstå problem
Påbörjad lösning saknas
Lösning påbörjad som visar viss förståelse för problemet
Lösning som visar på förståelse för problemet
Korrekt lösning av hela problemet
Välja/använda strategier och metoder
Väljer/använder metoder som ej är lämpliga för problemet
Väljer/använder metoder som oftast fungerar för problemet
Väljer/använder metoder som fungerar för problemet
Väljer/använder metoder som alltid passar bra till problemets karaktär
Föra underbyggda resonemang om resultatens rimlighet
Bortser från resultatets rimlighet
Inser oftast när resultatet är orimligt
Kan bedöma resultatens rimlighet i förhållande till problemet med någon motivering
Kan bedöma resultatens rimlighet med tydlig motivering

Begreppsförmåga

Når inte upp till målen
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Beskriva och för resonemang om begrepp
Kan inte på egen hand förklara matematiska begrepp
Beskriver begrepp och ger exempel på någon likhet eller skillnad mellan matematiska begrepp
Beskriver begrepp och ger exempel på likheter och skillnader mellan matematiska begrepp
Beskriver begrepp och ger exempel på hur de relaterar till varandra

Procedurförmåga

Når inte upp till målen
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Algebra
Kan inte på egen hand utföra enkla beräkningar inom algebra
Kan utföra enkla beräkningar inom algebra med tillfredsställande resultat
Kan utföra beräkningar inom algebra med gott resultat
Kan med effektiva metoder utföra beräkningar inom algebra med mycket gott resultat
Geometri
Kan inte på egen hand utföra enkla beräkningar inom geometri
Kan utföra enkla beräkningar inom geometri med tillfredsställande resultat
Kan utföra beräkningar inom geometri med gott resultat
Kan med effektiva metoder utföra beräkningar inom geometri med mycket gott resultat

Resonemangsförmåga

Når inte upp till målen
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Föra och följa matematiska resonemang
Kan inte på egen hand föra eller följa matematiska resonemang.
I redovisningar eller diskussioner för och följer du matematiska resonemang som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar eller diskussioner för och följer du matematiska resonemang och bemöter matematiska argument som för resonemangen framåt.
I redovisningar eller diskussioner för och följer du matematiska resonemang och bemöter matematiska argumentsom för resonemangen framåt, fördjupar och breddar dem.

Kommunikationsförmåga

Når inte upp till målen
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Redogöra och samtala om tillvägagångssätt
Kan inte redogöra och samtala om sitt tillvägagångssätt.
Kan i de flesta fall redogöra eller samtala om sitt tillvägagångssätt.
Kan på ett bra sätt redogöra eller samtala om sitt tillvägagångssätt.
Kan på ett bra och effektivt sätt redogöra eller samtala om sitt tillvägagångssätt.
Matematiskt språk
Använder inte ett matematiskt språk.
Använder i de flesta fall ett matematiskt språk.
Använder ett matematiskt språk på ett korrekt sätt.
Använder ett utvecklat matematiskt språk på ett korrekt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: