👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Resultat NP Engelska åk 9

Skapad 2017-03-20 14:47 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 9 Engelska
Resultat på Nationella proven i engelska Delprov A, B samt C

Innehåll

Här presenteras dina resultat på de nationella proven i engelska så att du kan få en överblick. Vill du ha mer information kring proven och/eller bedömning, kontakta din lärare.

Delprov A: Muntlig förmåga (samtal) genomfördes under höstterminen.

 

Delprov B: Läs- samt hörförståelse. Dessa två prov räknas samman till ett resultat för att tydliggöra hela din förmåga att förstå engelska.


Delprov C: Skriftlig förmåga (uppsats) 

Efter att alla delprov är färdiga räknas resultaten på delproven ihop till ett sammanvägt provresultat. 
Resultatet kan sedan användas som extra hjälp vid betygsättning (inte som enda betygsgrundande uppgift).


Matriser

En
Resultat NP Engelska åk 9

Uppfyller ej E lägsta kraven för E
E
D
C
B
A
Delprov A: Muntlig förmåga
Uppfyller ej E lägsta kraven för E
E I muntliga … framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven … göra enkla förbättringar av egna framställningar.* I muntlig … interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.*
D Kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
C I muntliga … framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.* I muntlig … interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.*
B Kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
A I muntliga … framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.* I muntlig … interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för de
Delprov B: Läs- och hörförståelse
Uppfyller ej E lägsta kraven för E
E Förstå tal * Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer. Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
D Kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
C Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer. Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
B Kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
A Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer. Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Delprov C: Skriftlig förmåga
Uppfyller ej E lägsta kraven för E
E I … skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven … göra enkla förbättringar av egna framställningar.* I … skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen
D Kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
C I … skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.* I … skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.*
B Kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
A I … skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.* I … skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.*
Sammanvägt provresultat
Uppfyller ej E lägsta kraven för E
E
D
C
B
A