Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik och moral åk 5

Skapad 2017-03-20 15:11 i Wallbergsskolan Grundskolor
Fram till jul kommer vi att arbeta med etik och moral.
Grundskola 5
Uttrycket "Etik och moral" har du säkert hört förut, men vad betyder det egentligen?

Förenklat kan man förklara det med "Läran om rätt och fel". Men vad är rätt och fel? Vi ska under några lektionstillfällen ägna oss åt "dilemmafrågor" där olika åsikter diskuteras.

Innehåll

Syfte - Varför?

Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt. På så sätt ska undervisningen skapa förutsättningar för eleverna att utveckla en personlig livshållning och förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka och leva.

Arbetssätt - Hur?

 • Filmklipp
 • Diskussioner
 • Vi har värderingsövningar i klassrummet
 • Vi diskuterar etiska och moraliska frågor/dilemman
 • Genomgångar
 • Eget arbete

Vad kommer bedömas?

 • Din förmåga att använda och reflektera över etiska begrepp
 • Din förmåga att argumetera och diskutera etiska frågor och livsfrågor
 • Din förmåga att föra resonemang kring vardagliga moraliska dilemman
 • Din delaktighet i klassrumsdiskussioner
 • Din delaktighet i praktiska övningar
 • Ditt egna arbete

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6
 • Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: