Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skolträdgård

Skapad 2017-03-20 15:52 i Kullegårdens förskola Partille
Det här är en mall att utgå från när arbetslaget planerar och reflekterar utifrån teamplanens utvecklingsområden.
Förskola
Övergripande planering för projektarbete om skolträdgården.

Innehåll

 

Var är vi?

Under året har vi arbetat vidare med naturvetenskap och hållbart samhälle utifrån ett miljöperspektiv och ett socialt perspektiv. Temaarbeten de tre senaste åren har länkats ihop till en helhet och vi ser tydligare hur allt hänger samman och hur enkelt det är att arbeta utifrån läroplanens mål kring värdegrund och utveckling och lärande med hållbarhet som paraplytänk.

I årets tema om världen har vi sett olika miljöer och reflekterat över vad som kan växa i olika länder. Barnen har jämfört månen och jorden i google earth och sett att det är olika förutsättningar för att leva där. Vilka förutsättningar finns det för att odla på olika platser och hur påverkar det människors möjligheter till ett gott liv? Där det är öken bor tex många fattiga har barnen reflekterat kring.

I början på hösten 2016 var vi iväg i botaniska trädgården i Göteborg för en inspirerande heldag med skolträdgården som fokus. Vi vill följa upp detta med att påbörja en egen förskoleträdgård hos oss.

(Nedan urklipp från ansökan om stipendium)

Syfte:

Vi vill använda den trädgård vi har och utveckla den med möjlighet att odla närproducerat och för att ge barnen möjlighet att följa processerna från frö till mat och vidare till ny jord. Vi ser möjligheter att arbeta med förskolans läroplan inom alla områden samtidigt som barnen får förståelse för att allt på vår jord hänger samman i ett kretslopp. Vi vill också se platsen som en mötesplats över generationer där samvaro mellan olika grupper kan öka livskvalitén och ge en social och psykisk hållbarhet i ett större perspektiv.

 

 

Hur gör vi?

Genomförande:

Vi behöver odlingslådor 10 stycken dubbla pallkragar (20 st) med jord där varje avdelning kan odla och följa sina växter. Vi vill också ha odlings tält som passar på några av odlingslådorna för värme krävande växter.)

 

Vi behöver två kompostbehållare för trädgårdsavfall och en varmkompost för att följa matresternas nedbrytningsprocess under året. En barnsäker vattentunna för att kunna samla och hushålla med naturens resurser.

I första skedet behöver vi fröer från vanliga grönsaker som morot, rödbeta, ärtor, bönor och tomat. Vi önskar också sticklingar av vanliga kryddväxter och plantor av växter som drar till sig fjärilar och bin.

Vi planerar att förodla vissa grönsaker med barnen i februari/mars för att ge grönsakerna möjlighet att utvecklas i tid för att barnen ska kunna vara med och skörda innan sommaruppehållet.

 

Under mars/april iordningställs planteringslådor på gården.

 

Vi har många idéer om hur vi med hjälp av trädgårdens livscykel, lekar och ett undersökande förhållningssätt tillsammans med barnen kommer kunna nå både våra egna mål och läroplanens strävansmål.

 

Hur blev det?

Vi fick stipendiet och köpte in våra odlingslådor där vi planterat olika saker barnen sått. I augusti har det vuxit bra och vi har kunnat skörda och använda i olika mattesamlingar. 

Kopplingar till läroplanen

 • göra barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och värderingar som styr deras synpunkter och handlande, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att verksamheten i sin helhet, dvs. dess förutsättningar, organisation, struktur, inne­ håll, aktiviteter och pedagogiska processer dokumenteras, följs upp och utvärderas,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att dokumentation, uppföljning och analys omfattar hur barns förmågor och kunnande kontinuerligt förändras inom målområdena i förhållande till de förutsättningar för utveckling och lärande som förskolan bidrar med,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att utvärderingsmetoder, hur dokumentation och utvärderingar används och påverkar verksamhetens innehåll och arbetssätt samt barns möjligheter att utvecklas och lära inom samtliga målområden kritiskt granskas, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla
  Lpfö98 Rev. 2016
 • barns delaktighet och inflytande i dokumentation och utvärderingar, vad och hur barn har möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, utforskande, frågor och idéer tas till vara, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: