Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blandningar och lösningar

Skapad 2017-03-20 15:53 i Stordammens skola Uppsala
Vad är blandningar och vad är lösningar?
Grundskola 4 – 6 Kemi

Innehåll

1. Blandningar och lösningar

Du kommer att arbeta med vad som är blandningar och lösningar av ämnen du känner till hemma. 

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

4. Arbetssätt

Du kommer läsa faktatexter, svara på frågor, laborera i grupp.

5. Bedömning

Du bedöms genom att aktivt delta på lektionerna, vara delaktig i diskussioner och dina skriftliga arbeten.

6. Kunskapskrav

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: