Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språklig medvetenhet i förskoleklass ht.16-vt17

Skapad 2017-03-20 15:54 i Ekenäs skolan Stenungsund
Bornholmsmodellen är grunden i vårt arbete.
Grundskola F Svenska
Beskrivning av arbetet med språklig medvetenhet i förskoleklass.

Innehåll

Målet med undervisningen enligt LGR11 är:

 • skapa lust och nyfikenhet för att läsa och skriva
 • lyssna på andra
 • bokstäverna och bokstavsljuden
 • våga berätta i grupp

Så här kommer vi att arbeta:

Vi använder oss av Bornholmsmodellen som pedagogisk grund. 

Tillsammans med dina kamrater och enskilt kommer du att:

 • leka med rim och ramsor.
 • leka med ord och meningar.
 • leka med bokstäver och deras ljud.
 • högläsning.
 • få tala och berätta i stor och liten grupp.
 • arbeta med att skriva på datorn.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: