Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årskurs 1 Matematik Tjänstegarantin

Skapad 2017-03-20 16:30 i Brunnsparksskolan Helsingborg
Grundskola 1 Matematik

Innehåll

Matematik 

Du ska få lära dig att:

 • Läsa och skriva tal inom talområdet 0-20. Fylla i vilka tal som saknas på en tallinje upp till 20. Storleksordna tal upp till 20.
 • Räkna uppåt och nedåt från angivet tal inom talområdet 0-50.
 • Ramsräkna till minst 100.
 • Vilket tal som kommer före och efter inom talområdet 0-100.
 • Räkna/hoppa 10 steg i taget upp till 100.
 • Uppskatta antalet föremål utan att räkna.
 • Förstå att antalet är detsamma oavsett om föremålen har olika storlek, flyttas om eller räknas från olika håll.
 • Se mönster och fortsätta på en talföljd.
 • Problemlösning i talområdet 0-10.
 • Begreppen hälften/dubbelt i talområdet 0-10.

 

Undervisningen - innehåll:

Du ska få träna din förmåga att:

 • Uppskatta antal 0-10.
 • Läsa, skriva och storleksordna talen 0-20.
 • Räkna uppåt och nedåt från angivet tal inom talområdet 0-50.
 • Ramsräkna 0-100.
 • Talet före och efter 0-100.
 • Se mönster i en talföljd.
 • Problemlösning i talområdet 0-10.
 • Begreppen hälften/dubbelt.

 

Hur?

Vi ska:

 • Använda plockmaterial, laborationsmaterial, sifferkort och symbolkort (additions-, subtraktions- och likhetstecken).
 • Prata matematik i grupp.
 • Träna på att forma och skriva siffrorna på olika sätt.
 • Arbeta med problemlösningsuppgifter både i grupp och enskilt.
 • Öva dig i att förklara för andra hur du tänker och hur du har löst uppgiften.
 • Öva dig i att lyssna på kamraternas lösningar och tar till dig tips och råd hur du själv kan lösa dina uppgifter.
 • Olika övningar där du får lära dig siffrorna 0-100

Hur ska du visa vad du lärt dig?

Du kan:   

 • Läsa, skriva, jämföra och dela upp tal i talområdet 0-20.                              
 • Lösa problemlösning med addition och subtraktion inom talområdet 0-10.
 • Räkna från 0-100.
 • Antalsuppfattning.
 • Se mönster i olika talföljder.
 • Lösa uppgifter med hälften/dubbelt.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: