Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden: Stenåldern och bronsåldern

Skapad 2017-03-20 16:46 i Ekbergaskolan Västerås Stad
Vi arbetar med stenåldern och bronsåldern och gör jämförelser med vår tid. - Vi ser filmer - Vi samtalar, jämför och diskuterar - Vi arbetar med frågor från "Liberonline, Espresso" - Vi konkretiserar med skapande arbete - Vi skriver, redovisar och reflekterar
Grundsärskola 1 – 3 Svenska som andraspråk Svenska Samhällsorienterande ämnen
Du ska utveckla din förmåga att reflektera över och jämföra historiska tidsperioder.

Innehåll

Konkretisering av mål

 • Känna till något om hur man bodde på stenåldern/bronsåldern
 • Känna till något om hur man var klädd på stenåldern/bronsåldern
 • Känna till något om vad man åt på stenåldern/bronsåldern
 • Känna till något om vilka djur som fanns på stenåldern/bronsåldern
 • Delta i samtal då vi gör jämförelser med vår tid

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över olika historiska händelser, gestalter och tidsperioder,
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Forntiden och hur den kan iakttas i vår tid genom spår i naturen. Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder. Barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under forntiden.
  SO  1-6
 • Muntliga presentationer. Hur man genomför presentationer inför grupp. Bilder, digitala medier och verktyg samt annat som kan stödja presentationer.
  Sv  1-6
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd och talsyntes kan användas när man skriver.
  Sv  1-6
 • Muntliga presentationer. Hur man genomför presentationer inför grupp. Bilder, digitala medier och verktyg samt annat som kan stödja presentationer.
  Sva  1-6
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd, talsyntes och stavningskontroll kan användas när man skriver.
  Sva  1-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: