Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering - Samling

Skapad 2017-03-20 18:28 i Bergatrollet Dibber Sverige AB
Förskola

Innehåll

BAKGRUND

Vi börjar samlingen ca 10.45. varje dag. Vi börjar alltid samlingen med at bekräfta varje barn genom barnlappar med barnens bild på. Vi nämnar alla barns även de barn som är lediga eller sjuka eller kommer senare under dagen. På samlingen kommer vi att träna på språket, räkna hur många vi är, hur många är lediga eller sjuka, prata med barnen olika tema och sjunga samt dansa. Varje vecka kommer vi att fördjupa oss inom följande områden: sång, språk, matematik och värdegrund. 

 

 MÅL

 Vi vill att barnen blir bättre på att lyssna på varandra, visa respekt för den som talar, vänta på sin tur och förmedla sina tankar.

Vi tycker det är viktigt att varje barn får känna sig delaktig i samlingen, utifrån sin egen förmåga. Detta ska vi göra för att skapa rutin och för att barnen ska utveckla sin förståelse för vardagliga uttryck och situationer.

 Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  • Lpfö98
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  • Lpfö98
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv, 

DOKUMENTATION

Vi dokumenterar genom att ta bilder,  skriva anteckningar. 

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Vi pedagoger följer upp och utvärderar regelbundet hur det har fungerat och vad vi kan förbättra. Vi involverar även barnen i våra reflektioner genom att gå igenom bilderna tillsammans med barnen och vara lyhörda gentemot dem.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: