Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa och svenska VT-17: Konditionsprojekt år 7

Skapad 2017-03-20 22:15 i Gammal Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska Idrott och hälsa
Du kommer genom många praktiska övningar men också samtal och diskussioner få lära dig mer om vad kondition är, hur det kan påverka kroppen och din hälsa. I svenska kommer du få skriva en informerande och förklarande text i brevform.

Innehåll

Du kommer genom många praktiska övningar men också samtal och diskussioner få lära dig mer om vad kondition är, hur det kan påverka kroppen och din hälsa. Efter avslutat projekt ska du veta och kunna resonera om hur aktiviteter med olika intensitetsnivåer kan förbättra din kondition. Vilken typ av träning som passar dig bäst och vilka positiva effekter konditionsträning kan ha på din fysiska och psykiska hälsa.

 

Den slutgiltiga uppgiften går ut på att:

Du ska skriva tre informerande texter (nästan som brev) till tre olika typer av personer. Du ska skriva en text om lågintensiv träning, en om medelintensiv träning och en om högintensiv träning till tre olika personer. Texterna ska passa till en viss typ av människa (exempelvis bandyspelare, pensionär etc.).

I texten ska du förklara varför just den typen (låg, medel, hög) av träning passar den personen. Alltså varför den personen bör träna på exempelvis medelintensiv nivå och inte lågintensiv nivå. Vad innebär träning på den nivån (slag/min, typ av träning, olika aktiviteter)? Vad händer i kroppen? Förklara för personen vad kondition är och hur bl.a. hjärta och lungor blir starkare. Gör det så att de blir motiverade att träna.

Du ska även berätta vilka hälsoeffekter personen kan förvänta sig av sin träning. Nämn de hälsoeffekter som är relevanta (viktiga) för just den personen och förklara varför de är det.

 

Svenska:

Texterna ska vara skrivna nästan som ett brev med en uppmuntrande och något personlig ton. Det är viktigt att anpassa språket till mottagaren.

Texterna kommer sättas upp som små infolappar/brev runtom i Trelleborg för stadens kära invånare att ta del av.

Totalt ca 1-2 A4. Deadline 24 april.

 

Må Trelleborg leva hälsosamt!

 

Vänligen Magnus och Victor

 

Uppgifter

Matriser

Sv Idh SvA
Kopia av Idrott och hälsa åk 7-9

Matris för idrott och hälsa slutet åk 9

F
E
C
A
Lekar, spel och idrotter
Jag kan delta i lekar,spel och idrotter som omfattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar mina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget
Jag kan delta i lekar,spel och idrotter som omfattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar mina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget
Jag kan delta i lekar,spel och idrotter som omfattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar mina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget
Utverdering av fysiska aktiviteter och andra hälobringande faktorer
Jag kan utvärdera aktiviteter genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan
Jag kan utvärdera aktiviteter genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklande och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan
Jag kan utvärdera aktiviteter genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklande och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan

Sv Idh SvA
Svenska åk 7-9

SKRIVA

F
E
C
A
Skrivförmåga och skrivteknik
Att kunna skriva olika slags texter
Du skriver med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du skriver olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Du skriver olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: