👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klädsömnad år 6, Slöjd

Skapad 2017-03-20 22:20 i Grebbestadsskolan Tanum
Klädsömnad- mönster, arbetsbeskrivning, materiallära och miljöpåverkan.
Grundskola 6 Slöjd
I detta arbete kommer du få lära dig hur du ritar av och klipper ut efter ett mönster, och hur du syr efter en arbetsbeskrivning. Du kommer få lära dig om strykning, om olika material och lite om textiliers miljöpåverkan.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Målen för detta arbete är att du skall få öva dig mer på och lära dig mer om:

- hur du använder klädmönster och hur du läser och jobbar utifrån en arbetsbeskrivning

- bli mer säker med tekniken (symaskiner, klippa, nåla, sömsmån, aviga och räta)

- att beskriva sin arbetsinsats, arbete och resultat.

 

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Bedömmer:

- framställning utifrån instruktioner och arbetsbeskrivning

- hur säker du är med tekniken (rita av mönster, symaskinen..)

- hur du driver ditt arbete framåt (hur mycket anvar du tar att komma framåt)

- hur du kan beskriva din egen arbetsinsats, din arbetsprocess och resultatet.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Arbetet kommer att pågå under vt-19

Arbetet kommer pågå under 8 lektionstillfällen.

 

Under denna arbetstid kommer vi ha:

- genomgångar i grupp (rita av mönster, tillklippning, strykning, materiallära, miljöpåverkan)

 

Du kommer få beskriva ditt arbete och din arbetsinsats utifrån dessa frågor:

- vad är den viktigaste/största  lärdomen för dig i detta arbete?

- vad är du mest nöjd med och varför?

- om du skulle gjort om något vad hade du gjort då?

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Slöjd Kunskapskrav för åk 6

E
C
A
Elevens förmåga att formge och framställa slöjdföremål
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Elevens förmåga att använda handverktyg, redskap och maskiner.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett ändamålsenligt sätt.
Elevens förmåga att formulera och välja handlingsalternativ som leder slöjdarbetet framåt.
Eleven bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven formulerar och väljer eleven hanlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Eleven formulerar och väljer eleven handligsalternativ som leder framåt.
Elevens förmåga att ge omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat sljödföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat sljödföremålets kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat sljödföremålets kvalitet.
Elevens förmåga att tolka slöjdföremåls uttryck och resonera om symboler, färg, form och material.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.