Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och rörelse

Skapad 2017-03-21 08:20 i Fria Maria Barnskola Grundskolor
Arbetsområdet kraft och rörelse undersöks under några veckor. Barnen får undersöka och testa bl.a. Friktion, tyngdkraft och jämnvikt
Grundskola F – 3 NO (år 1-3) Teknik
Under våren ska vi lära oss om och undersöka arbetsområdet kraft och rörelse. Vi ska testa, observera, experimentera och undersöka bl.a. friktion, tyngdkraft och jämnvikt.

Innehåll

Mål

Målet med arbetet är att barnen ska känna till några naturvetenskapliga begrepp såsom kraft, friktion, tyngdkraft, jämnvikt. 

Syfte

Barnen ska få göra systematiska undersökningar och diskutera och dokumentera resultatet. T ex genom att åka rutschkana och se hur de kan minska respektive öka friktionen och på så sätt åka snabbare respektive långsammare ner. 

Centralt innehåll

Barnen ska få göra enkla undersökningar i vårt närområde och dokumentera genom text och bild. Vi kommer att studera friktion, tyngdkraft, balans, jämvikt och tyngdpunkt. 

Kunskapskrav

Du ska kunna samtala om några naturvetenskapliga begrepp. 

Du ska kunna utföra några enkla undersökningar och dokumentera dessa. 

Undervisning

Vi kommer att titta på film från bl a ur.se, vi kommer att använda läroboken, diskutera och göra undersökningar tillsammans och enskilt. 

Bedömning

Utifrån diskussioner och dokumentation. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: