Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapstest 8:or VT

Skapad 2017-03-21 08:29 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 8 Engelska
Under vårterminen kommer 8:orna göra ett kunskapstest i tre delar, bestående av; 1. hörförståelse, 2. läsförståelse 3. Uppsatsskrivning

Innehåll

Detta är tänkt både som en övning inför Nationella proven i åk 9, samt som avstämning av vad eleverna faktiskt kan i slutet av 8an.
Resultatet är också tänkt att användas som en förteckning för vad de behöver träna mer på under nionde klass samt som en måttstock över hur väl de utvecklats sedan sjuan (eftersom de gjort liknande test då).

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9

Matriser

En
Kunskapstest 8:or VT

Ej uppnått kraven för betyget E
E
D
C
B
A
Läsförståelse
Hur väl eleven förstår en skriven text och dess innehåll.
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Eleven visar på mycket svag eller ingen förståelse för vad hen läser
Du har en grundläggande läsförståelse, men har svårt att förstå sammanhang eller detaljer. 45-49 % Rätt svar
Uppfyller betyget för E och till viss del betyget C 50-59% Rätt svar
Du har en något mer avancerad läsförståelse och förstår sammanhanget samt några enklare detaljer 60-74% Rätt svar
Uppfyller betyget för C och till viss del betyget A 75-89% Rätt svar
Du förstår helheten och uppfattar detaljer i de texter du läser. Du kan även uppfatta syftningar och dra egna slutsatser genom att koppla samman den information som ges. 90-100% Rätt svar
Hörförståelse
Hur väl eleven förstår ett uppspelat samtal eller text.
 • En  E 9
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  C 9
 • En  A 9
 • En  A 9
Eleven visar på mycket svag eller ingen förståelse för vad hen hör.
Du har en grundläggande hörförståelse, men har svårt att förstå sammanhang eller detaljer. 45-49 % Rätt svar
Uppfyller betyget för E och till viss del betyget C 50-59% Rätt svar
Du har en något mer avancerad hörförståelse och förstår sammanhanget samt några enklare detaljer 60-74% Rätt svar
Uppfyller betyget för C och till viss del betyget A 75-89% Rätt svar
Du förstår helheten och uppfattar de flesta detaljer i engelskan du hör. Du kan även uppfatta syftningar och dra egna slutsatser genom att koppla samman den information som ges. 90-100% Rätt svar
Uppsatsskrivning
Hur väl eleven uttrycker sig på engelska, i skriven text
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  C 9
 • En  A 9
 • En  A 9
Eleven har väldigt bristfällig grammatik, ingen struktur i sin text och har inte kunnat översätta sina tankar. Meningsuppbyggnaden är svensk.
Grammatiken är väldigt simpel med ett flertal fel, men texten är fortfarande begriplig. Du har en del ordval, ordföljd och översättningar som är felaktiga och som stör din text, men den är trots detta, mestadels, förståelig.
Uppfyller betyget för E och till viss del betyget C
Du gör en del grammatiska fel men hanterar grundläggande grammatik. Där är, mestadels stor bokstav, punkter styckeindelning. Du har några ordval och översättningar som är felaktiga men lyckas med ett visst flyt. Ditt språk saknar dock en del variation.
Uppfyller betyget för C och till viss del betyget A
Du gör få grammatiska fel, använder stor bokstav där det behövs, och har delat in din text i stycken för ett gott flyt. Dina ordval, din meningsbyggnad och din översättning är i stort sätt felfri och du har god variation i din text.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: