Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Poesi

Skapad 2017-03-21 08:57 i Söderskolan Falkenberg
Grundsärskola 7 – 9 Svenska
I det här arbetsområdet ska vi arbeta med att läsa och skriva olika typer av poesi.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med arbetsområdet är att utveckla din förmåga att:

 • läsa olika typer av dikter och resonera kring dess innehåll
 • anpassa ditt sätt att skriva efter respektive diktform

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

Din förmåga att:

 • läsa olika typer av dikter
 • visa läsförståelse genom att berätta om diktens innehåll
 • resonera kring olika dikters budskap
 • skriva olika typer av dikter

Hur ska det bedömas?

 • Diktanalys av olika dikter
 • Skriva egna dikter

Undervisning och arbetsformer

 • Läsa och analysera dikter - enskilt, i grupp och helklass
 • Skriva egna dikter
 • Diskussioner och genomgångar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå olika texter. Sökläsning och läsning mellan raderna.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter och hur man anpassar innehållet till olika mottagare. Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form.
  Sv  7-9
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Berättande texters budskap och uppbyggnad med miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man kommunicerar med och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett inägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan med stöd av bilder läsa texter från olika genrer.
  Sv  E 9
 • Genom att svara på frågor, ställa egna frågor och återge delar av innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva texter med flera meningar och tydligt innehåll och bidrar till att anpassa texterna till mottagare och syfte.
  Sv  E 9
 • Eleven kan också bidra till resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter och filmer från olika tider och kulturer.
  Sv  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: