Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska

Skapad 2017-03-21 08:58 i Rindö skola Vaxholm Stad
Grundskola F – 3 Svenska
Det här är en planering för dig i svenska, från förskoleklassen till år 3.

Innehåll


Genom undervisningen i ämnet svenska ska du  ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

- formulera dig och kommunicera i tal och skrift:

 • Berättande på olika sätt  - du kommer att få berätta själv, du får lyssna på när andra berättar, du får träna på att turas om och att träna på att vänta när andra berättar. Vi börjar med att prata om saker som du känner till och när du blir äldre får du lära dig hur man berättar och presenterar t.ex. fakta. Vi kommer att träna på hur man samtalar med andra, hur man diskuterar och argumenterar. Tänk på att berätta saker i rätt ordning och att hålla dig till ämnet.
 • När vi börjar skriva startar vi med att sätta ihop ljud till ord och ord till meningar. När du blir äldre skriver du egna berättelser och faktatexter, som du kan presentera för andra.

- läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften:

 • Läraren läser högt, du läser högt och du får läsläxor. Vi pratar tillsammans om vad du har läst och du berättar vad du har läst . När vi tränar på läsförståelse får du svara på frågor om texten. Du får skriva stödord till texten, du får lära dig att göra tankekartor och du får sammanfatta texter.

- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang:

 • Du får skriva rim och ramsor, sagor, faktatexter, brev m.m. Man talar och skriver på olika sätt beroende på vem mottagaren är och det tränar vi på.

- urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer:

 • Vi börjar med att lyssna på ljud. Ljuden kopplas till bokstäver och sätts ihop till ord. Ord blir till meningar som sätts ihop till berättelser. Vi lär oss att stava och att använda skiljetecken. Vi lär oss grammatik och hur vi kan forma språket på olika sätt och vad orden betyder. Vi lär oss skrivriktning, skillnad på versaler och gemener, att forma bokstäverna rätt och så småningom skrivstil.

- söka information från olika källor och värdera dessa:

 • Vi visar olika slags källor, t.ex. böcker, tidningar, internet, film, tv, reklam och muntlig information. Vi diskuterar sannolikhet och rimlighet, vi undersöker var informationen kommer ifrån, vem står bakom budskapet och varför vill avsändaren att vi ska tro på informationen.

 

För att du ska förstå och se ditt lärande får du fylla i enklare diagram. Du får återkoppling genom samtal med dina lärare, genom kamratrespons, i din lärlogg på Unikum och i veckobrev.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: