Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi

Skapad 2017-03-21 09:13 i Gammal - Väståkra FTH Trelleborg
Vi kommer att arbeta med ekologi som handlar om hur djur och växter är beroende av varandra och den natur de lever i. Vi kommer också att se på hur människan påverkar naturen, både vad människa gör bra och mindre bra.
Grundskola 4 Biologi
Hur fungerar ett ekosystem? Vad innebär hällbar utveckling, och hur påverkar vårt levande vår planet? Detta ska vi tillsammans ta reda på!

Innehåll

Det här ska du arbeta med:

Vi kommer att...

 • läsa, prata och skriva om näringskedjan och naturens kretslopp, och dess delar.
 • prata om och diskutera hur vi människor påverkar vår natur genom vårt sätt att leva.
 • se på film.
 • Tillverka vårt egna ekosystem som en laboration. 
 • Lära sig skriva labbrapport, och följa upp en undersökning. 

Begrepp som du kommer att arbeta med:

 • Ekosystem
 • Näringskedja/näringsväv
 • Källsortering
 • Hållbar utveckling

Vi fokuserar på förmågan:

Centralt innehåll:

Det här kommer jag att bedöma:

 

 • Hur väl du kan begrepp inom biologin som näringskedja, näringsväv, producent, konsument, toppkonsument, källsortering och kompost.
 • Dina kunskaper om biologiska sammanhang.
 • Dina kunskaper om människors beroende av och påverkan på naturen och dina kopplingar till organismers liv och ekologiska samband. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Bi  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: