Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi: Ekologi - Vt-17

Skapad 2017-03-21 09:56 i Irstaskolan Västerås Stad
Grundskola 7 – 9 Biologi
Här får du lära dig att ekologi är läran om samspelet i naturen. Det är inte bara samspelet mellan växter och djur utan även mellan jord, temperatur, klimat och mycket mer.

Innehåll

Det här kommer vi att arbeta med:

Under lektionerna kommer vi att:

 • Ha lektionsgenomgång från boken kapitel ”Ekologi".
 • Diskutera i grupper, både helklass och mindre grupper.
 • Se på filmer/bildspel, Filmerna finns på SLI och heter "Naturtyper, Del 1: Skogar (Vi lär oss om)" 12 min och " Naturtyper, Del 4: Sötvatten (Vi lär oss om) 10 min.
 • Interaktivt lära oss om biologisk mångfald.

Hur får du visa ditt lärande:

 • Ditt deltagande på lektioner
 • Ditt resultat på prov och läxförhör

Efter avklarat arbetsområde ska du:

Vid ett prov redovisa att du kan:

 • Ekologiska begrepp, se begreppslistan
 • Använda biologiska begrepp för att beskriva och förklara ekologiska samband i naturen. 
 • Ge exempel på olika näringskedjor och näringsvävar.
 • Sortera in organismer i olika näringsvävar och näringskedjor.
 • Ge exempel på olika ekosystem.
 • Förklara varför biologisk mångfald är viktig att bevara genom att ge olika exempel.
 • Ge exempel på konkurrens och anpassning i djur- och växtlivet.
 • Förstå konsekvenser av konkurrens och anpassning bland djur och växter.
 • Ge exempel på vad djur och växter behöver konkurrera om för att överleva.

Begrepp att kunna:

 • Ekologi                                
 • Ekosystem
 • Organism                         
 • Population                          
 • Samhälle                             
 • Nisch                                
 • Fotosyntes                         
 • Förbränning                                          
 • Nedbrytare                       
 • Kretslopp                           
 • Producent                         
 • Konsument                        
 • Näringskedja                    
 • Näringsväv                                           
 • Biologisk mångfald            
 • Anpassning                      
 • Konkurrens
 • Ekologisk balans/obalans 
 • Naturligt urval
 • Evolution

Bok-, film- och länktips samt facit till TDS:

Biologiboken:

 • s. 22-25 (Evolution och biologisk mångfald)
 • s. 44-49 (Fotosyntes och förbränning)
 • s.154-165 (Ekologi)

Lightboken:

 • s. 15-18 ( Evolution och biologisk mångfald)
 • s. 32-37 (Fotosyntes och förbränning)
 • s.100-106 (Ekologi)

Länktips:

Text och övningar om biologisk mångfald: (Interaktiv och pdf)

Interaktivt klicktest - Begrepp:

http://digitalt.liber.se/begreppsmaskin/#/spektrum-biologi

Bildspel med djur:

Filmer från SLI:

 

Facit till TDS: (Tryck på bilden för att läsa och spara.)

Facit - Ekologi

Redovisning sker:

Prov: 

7b: Tisdag 2 maj (v.18)

 

Uppgifter

 • Biologi - Prov i ekologi

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Prov: Ekologi

Din förmåga att använda begrepp, modeller och teorier

Biologi: Du har fått möjlighet att visa din förmåga att använda begrepp, modeller och teorier för att resonera kring ekologi.
F
E
C
A
Begrepp
Förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Du använder ett vardagligt språk i dina svar med få naturvetenskapliga begrepp.
Du använder naturvetenskapliga begrepp i dina svar med ibland blir dina svar ej helt korrekta.
Du använder många naturvetenskapliga begrepp på ett oftast korrekt sätt i dina svar.
Du använder många naturvetenskapliga begrepp på ett korrekt sätt i dina svar
Kunskap
Förmåga att ta till dig och använda kunskap om ekologi
Du visar bristfällig kunskap om ekologi
Du visar grundläggande kunskap om ekologi
Du visar goda kunskaper om ekologi
Du visar mycket goda kunskap om ekologi
Resonemang
Förmåga att resonera och att använda sin kunskap i nya sammanhang.
Du saknar eller har ett bristfälligt resonemang.
Du har ett enkelt resonemang.
Du har ett utvecklat resonemang.
Du har ett välutvecklat resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: