Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi: Människokroppen vt-17

Skapad 2017-03-21 10:09 i Irstaskolan Västerås Stad
Grundskola 7 – 9 Biologi
Detta arbetsområde handlar om vår kropp och sjukdomar. Vi kommer bland annat att repetera kroppens organ, genomföra laborationer om andning och blod och ni kommer att få ta reda på mer om olika sjukdomar genom ett enskilt arbete i grupp.

Innehåll

 Det här kommer vi att arbeta med:

 • Genomgångar från boken kapitel ” Matspjälkning och andning” samt ” Blodomloppet och immunförsvaret”.
 • Stationslaboration om andning.
 • Se på filmer om andning, matspjälkning och blodomloppet.
 • Följa aktuell forskning i media
 • Laboration - Blodgrupper

Du kommer att få visa ditt lärande genom:

 • Ditt deltagande på lektioner
 • Laborationsrapport - Blodgrupper
 • Skriftligt prov - Kroppen
 • Uppgift - Diskutera och ta ställning kring hälsa
 • Planera en laboration: Kroppen

Det här ska du kunna:

Efter avklarat arbetsområde ska du:

I laborationen: Blodgrupper

 • Kunna genomföra en laboration på ett säkert sätt.
 • Kunna skriva ner ett resultat och bifoga minst en bild på ditt resultat.
 • Kunna skriva en slutsats där du kan förklara varför du fått det resultat som du har fått.
 • Kunna beskriva felkällor.
 • Kunna dokumentera ditt arbete på strukturerat och tydligt sätt.

Vid provet om kroppen:

 • Kunna namnge matspjälkningsorganen, förklara deras uppgift och veta var i kroppen de finns.
 • Förklara vad som menas med enzymer, var de finns och vilken funktion de har i vår kropp.
 • Kunna förklara matens väg genom din kropp.
 • Kunna förklara varför du behöver äta.
 • Kunna namnge andningsorganen, förklara deras uppgift och veta var i kroppen de finns.
 • Kunna förklara varför du behöver andas.
 • Veta vad cellandning (förbränning) är och hur den fungerar.
 • Veta vad stora och lilla blodomloppet är och kunna förklara hur de fungerar.
 • Veta vad som menas med blodtryck och varför vi mäter blodtrycket.
 • Veta att blodet består av olika blodkropparna (röda, vita och blodplättar) och kunna förklara vad de har för uppgifter.
 • Kunna förklara hur immunförsvaret fungerar.
 • Förklara och ge exempel på vaccinationer.

 

Vid Uppgift: Diskutera och ta ställning kring hälsa:

 • Kunna göra ett ställningstagande och motivera ditt val.
 • Kunna använda information i faktablad som stöd för egna motiveringar.

Bok-, film- och länktips:

Böcker:

 • Biologiboken: s. 238 - 256 
 • Lightboken: s.159 -171

   

Länkar och filmer:

Om kroppen:

Lungorna och andningsorganen:

Matspjälkningen:

 Hjärtat:

 Blodet och kroppens försvar:

 

Redovisning sker:

 • Laborationsrapport - Blodgrupper, v.16
 • Skriftligt prov - Kroppen, måndag 26 april v.17
 • Uppgift - Diskutera och ta ställning kring hälsa v.19

Uppgifter

 • Bi: Laboration - Blodgrupper

 • Biologi: Laboration - Blodgrupper

 • Biologi - Prov om kroppen

Matriser

Bi
Laboration: Blodgrupper

Laboration: Blodgrupper

F
E
C
A
Genomförandet
Du har inte genomfört laborationen eller du följer inte laborationsbeskrivingen.
Du genomför laborationen efter laborations beskrivningen.
Resultat
Du har inte redovisat dina resultat tillräckligt.
Du redovisar de flesta men inte alla resultaten i en enkel tabell eller med hjälp av bilder.
Du redovisar resultaten på ett tydligt sätt med hjälp av text, bilder, tabeller och/eller diagram.
Du redovisar dina resultat på ett väl genomtänkt sätt så att det blir tydligt med tabell och bilder.
Slutsats -
Koppling, begrepp och resonemang
Du har inte kopplat ihop resultatet med någon av frågeställningarna i slutsatsen.
Du har gjort kopplingar till resultaten och förklarat dem på ett enkelt sätt genom att till viss del använda biologins begrepp.
Du har gjort kopplingar till resultaten och förklarat dem på ett utvecklat sätt genom att använda biologiska begrepp. Du har ett utvecklat resonemang.
Du har gjort välutvecklade kopplingar till resultaten och förklarat dem på ett välutvecklat sätt genom att använda biologiska begrepp. Du har ett välutvecklat resonemang.
Slutsats -
Ge exempel, resonera och se samband
Du har inte gett något exempel på en upptäckt som har haft betydelse för människors levnadsvillkor.
Du har gett ett exempel på en upptäckt som har haft betydelse för människors levnadsvillkor och du har motiverat ditt val på ett enkelt sätt.
Du har gett ett exempel på en upptäckt som har haft betydelse för människors levnadsvillkor och du har motiverat ditt val på ett utvecklat sätt.
Du har gett ett exempel på en upptäckt som har haft betydelse för människors levnadsvillkor och du har motiverat ditt val med minst två exempel på ett utvecklat sätt.
Slutsats -
Felkällor och rimlighet
Du har inte angivit några felkällor eller förbättringsförslag.
Du för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och du anger någon felkälla.
Du för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och du anger flera felkällor som är kopplade till den här undersökningen och motiverar varför det är felkällor.
Du för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor. Du anger flera felkällor som kan kopplas direkt till undersökningen och motiverar varför det är felkällor. Du ger även förslag på hur den här undersökningen kan göras på ett annat sätt eller ger förslag på en ny frågeställning utifrån ditt resultat.
Källor
Du har inga källor angivna.
Du har en källa angiven
Du har tagit del av kunskapen via flera källor. Flera källor är angivna och du har även en kort källkritik.
Du har tagit del av kunskapen via många källor. Flera källor är angivna och du har även en utvecklad källkritik.

Bi
Skriftligt prov om människokroppen

Skriftligt prov om människokroppen:

Vid provet i biologi får du möjlighet att visa att du kan:
F
E
C
A
Begrepp
Förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp för att förklara hur kroppen fungerar.
Du använder ett vardagligt språk i dina svar med få naturvetenskapliga begrepp. Ibland blir dina svar ej korrekta.
Du använder naturvetenskapliga begrepp i dina svar med ibland blir dina svar ej helt korrekta.
Du använder många naturvetenskapliga begrepp på ett oftast korrekt sätt i dina svar.
Du använder många naturvetenskapliga begrepp på ett korrekt sätt i dina svar
Kunskap
Förmåga att ta till sig och använda kunskap om människokroppen.
Du visar bristfällig kunskap om människokroppen.
Du visar grundläggande kunskap om människokroppen.
Du visar goda kunskaper om människokroppen.
Du visar mycket goda kunskap om människokroppen.
Resonemang
Förmåga att resonera och att använda sin kunskap i nya sammanhang.
Du saknar eller har ett bristfälligt resonemang.
Du har ett enkelt resonemang.
Du har ett utvecklat resonemang.
Du har ett välutvecklat resonemang.

Bi
Ta ställning: Folkhälsan

Ta ställning

Du får i den här uppgiften visa att du kan:
F
E
C
A
Använda information:
Du har inte använt informationen i faktabladet som stöd för din motivering
Du använder informationen i faktabladet som stöd för din motivering
Ta ställning:
Du har inte tagit ställning genom att rekommendera ett alternativ.
Du tar ställning genom att rekommendera ett alternativ
Motivera ställningstagande:
Du har inte uppfyllt kraven för E när det gäller att motivera ditt ställningstagande
Du motiverar ditt ställningstagande genom att uppge en/flera fördelar eller en/flera nackdelar.
Du motiverar ditt ställningstagande genom att uppge både fördelar och nackdelar utifrån flera aspekter.
Du motiverar ditt ställningstagande genom att uppge fördelar och nackdelar utifrån flera aspekter. Du har även lagt till egen kunskap i din rekommendation till .
Anpassa förslaget till syfte och mottagare:
Din text är bristfällig.
Du har skrivit ett enkelt förslag.
Du har skrivit ett utvecklat förslag.
Du har skrivit ett tydligt och välutvecklat förslag.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: