Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållfasta konstruktioner

Skapad 2017-03-21 10:44 i Rydsbergsskolan grundskola Lerum
Grundskola 6 Teknik
Eleverna kommer att genomföra två konstruktionsarbeten i grupp. Uppgifterna genomförs med begränsat byggmaterial och det gäller vatt skapa den mest hållfasta konstruktionen.

Innehåll

Planering, genomförande samt utvärdering av två olika konstruktionsarbeten. Arbetena kommer att bedömas dels hållfasthetsmässigt, dels design- och materialmässigt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.
  Tk  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: