Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik, Division åk4,

Skapad 2017-03-21 11:16 i Almtunaskolan Uppsala
Grundskola 4 – 6 Matematik
I detta arbetsområde kommer vi arbeta med: Division, Räknemetoder, division. Dividera med 10,100 och 1000 och Problemlösningsstrategi, göra tabell.

Innehåll

 

Efter avslutad kunskapsområde ska eleven kunna:

- använda sig av matematiska metoder för att kunna lösa uppgifter så att det passar sammanhanget.

- göra beräkningar och visa uträkning.

- kunna berätta hur ett matematiskt problem kan lösas och visa med hjälp av olika metoder som exempelvis bild, grafer och uttryck.

- kunna samtala om olika sätt att lösa matematiska problem på genom att ställa frågor och svara på andras frågor.

 

Hur ska undervisningen bedrivas:

Läraren kommer ha gemensamma genomgångar.

Vi kommer arbeta i matteboken Eldorado 4B.

Vi kommer föra enkla dialoger om matematik.

Vi kommer arbeta med uppgifter enskilt, i par och i grupp.

Vi kommer köra matematikspel.

Vi kommer arbeta med olika problemlösningar.

 

Hur ska bedömningen gå till:

Du blir bedömd utifrån hur delaktig du är i grupparbeten. 

Du blir bedömd utifrån hur du presterar på förhör.

Du blir bedömd på hur väl du presenterar dina uträkningar och lösningar. 

Du blir bedömd på hur aktiv du är under lektionerna. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  A 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
  Ma  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  A 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
  Ma  A 6

Matriser

Ma
Matematik, matris 4-6

Problemlösning
förmåga att formulera och lösa enkla problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
- Du kan lösa problem på ett i huvudsak fungerande sätt med viss anpassning till problemets karaktär. - Du gör i huvudsak fungerande beskrivningar av tillvägagångssätt. - Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet. - Du kan bidra till ytterligare tillvägagångssätt.
- Du kan lösa problem på ett relativt väl fungerande sätt med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär. - Du gör relativt väl fungerande beskrivningar av tillvägagångssätt. - Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet. - Du kan ge något förslag till ytterligare tillvägagångssätt.
- Du kan lösa problem på ett väl fungerande sätt med god anpassning till problemets karaktär. - Du gör väl fungerande beskrivning av tillvägagångssätt. - Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet. - ger förslag till ytterligare
Begrepp
förmåga att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan dem
- Du har grundläggande kunskaper. - Du använder och beskriver på ett i huvudsak fungerande sätt i välkända sammanhang. - Du kan föra enkla resonemang om hur begreppen hänger ihop.
- Du har goda kunskaper. - Du använder och beskriver på ett relativt väl fungerande sätt i bekanta sammanhang - Du kan föra utvecklade resonemang om hur begreppen hänger ihop.
- Du har mycket goda kunskaper. - Du använder och beskriver på ett väl fungerande sätt i nya sammanhang. - Du kan föra välutvecklade resonemang om hur begreppen hänger ihop.
Metod
förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter.
- Du kan i huvudsak använda fungerande metoder. - Du kan med viss anpassning till sammanhanget göra enkla beräkningar och lösa enkla uppgifter. - Du kan se samband och förändringar med tillfredsställande resultat.
- Du kan använda ändamålsenliga metoder. - Du kan med relativt god anpassning till sammanhanget göra enkla beräkningar och lösa enkla uppgifter. - Du kan se samband och förändringar med gott resultat.
- Du kan använda ändamålsenliga och effektiva metoder. - Du kan med god anpassning till sammanhanget göra enkla beräkningar och lösa enkla uppgifter. - Du kan se samband och förändringar med mycket gott resultat.
Kommunikation
Förmåga att använda matematikens uttrycksformer (ex. bilder, symboler, tabeller, grafer) för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
- Du kan redogöra för och i huvudsak samtala på ett fungerande sätt. - Du kan med viss anpassning till sammanhanget göra detta.
- Du kan redogöra och samtala på ett ändamålsenligt sätt. - Du kan med förhållandevis god anpassning till sammanhanget göra detta.
- Du kan redogöra och samtala på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. - Du kan med god anpassning till sammanhanget göra detta.
Resonemang
Förmågan att föra och följa matematiska resonemang och kunna framföra och bemöta matematiska argument.
- Du kan till viss del föra resonemangen framåt.
- Du kan föra resonemangen framåt.
- Du kan föra resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: