Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Olika slags texter, sakprosa

Skapad 2017-03-21 11:42 i Danholnsskolan Falun
Sakprosa
Grundskola 4 – 6 Svenska
"All sakprosa har ett syfte. Det kan vara att få läsaren att köpa något, utbilda, informera eller provocera eller att uttrycka en åsikt. Det är viktigt som skribent eller författare att fundera över; vad vill jag med min text? Vilken texttyp passar för mitt syfte?" (Fånga Förmågan årskurs 4-6, Svenska, Lärarhandledning, 2016)

Innehåll

 

 

Världen är full av olika texter, sakprosa. Har du koll på hur många texter du ser under en morgon från att du vaknat tills du kommit till skolan? Har du koll på att de är olika textvarianter, att de har olika struktur? Nu ska du i alla fall få lära dig detta. Du kommer att få vägledning och praktisk träning i att skriva olika slags texter. Textvarianterna vi kommer att arbeta med är:

beskrivande, förklarande, återberättande, instruerande, argumenterande

Material:
Fånga Förmågan 4-6, Svenska, kapitel; Skriva olika slags texter

                                                            

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
  Sv  C 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
  Sv  C 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling
  Sv  C 6
 • Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord- och begrepp
  Sv  C 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt
  Sv  C 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
  Sv  A 6
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  A 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 6

Matriser

Sv
Olika slags texter, sakprosa

Sakprosa

otillräcklig
godtagbar
mer än godtagbar
A
Beskrivande text
I en beskrivande text beskriver du hur någonting är eller ser ut, till exempel ett djur, en sak eller en plats. Texten innehåller: *rubrik som berättar exakt vad texten handlar om *en klassifiviering * underrubriker * en faktabild
Förklarande text
I en förklarande text förklarar du hur något går till eller varför något händer, till exempelhur vattnet rör sig i ett kretslopp. Texten innehåller *en rubrik som är en fråga eller ett påstående *en eller flera förklaringar Nu ska jag försklara varför/hur ... På grund av att ... Därför ... Det innebär att ... På så sätt ... *förklarande bilder *en slutsats eller sammanfattning som svarar på frågan i rubriken
Återberättande text
I en återberättande text återberättar du något som har hänt dig själv eller någon annan. Texten innehåller: *en rubrik som berättar vilken händelse det handlar om *en inledning som ger ett kort svar på frågorna: Vem? När? Var? Vad? (Varför?) *hädelser i kronologisk ordning En gång ... Sedan ... Till sist ...
Instruerande text
En instruerande text innehåller instruktioner som visar hur någo går till, till exempel ett spel eller en lek. Texten innehåller: *en rubrik: Hur man ... *en inledning (en mening) som berättar vad det ska handla om *en lista med saker som behövs *en numrerad arbetsgång 1. Börja med ... 2. Sedan ska du ... 3.Därefter ... 4. Till sist ... *någon bild till din instruktion
Argumenterande text
I en argumenterande text argumenterar du för att ändra på något. Det kan till exempel vara bättre skolmat eller högre veckopeng. Texten innehåller: *en rubrik som berättar vad du tycker *en inledning (kort) som berättar din åsikt och vad texten ska handla om * dina argument för någonting: - Det är en bra idé för att ... *en sammanfattning där du en sista gång berättar varför läsaren ska tycka som du
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: