Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återberättande texter

Skapad 2017-03-21 11:49 i Älvsåkersskolan 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
En planering enligt cirkelmodellen i texttypen återberättande texter.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Du ska utveckla kunskaper om den återberättande texttypen. När du skriver och återberättar något som har hänt då är det en återberättande text du skriver. Exempel på återberättande texter kan vara när du skriver texter i en dagbok eller i ett brev där du berättar vad som har hänt.

Innehåll

Svenska

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar förmågan att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

Du ska utveckla din förmåga att skapa återberättande texter. Återberättande texter skrivs för att återberätta händelser.

Undervisning och arbetsform

Övergripande innehåll:

Du ska lära dig att skriva en återberättande text och förstå syftet med denna texttyp. Vi kommer att arbeta med att läsa olika återberättande texter, samtala om dem och arbeta med uppgifter som ökar förståelsen för denna texttyp. Vi kommer att skriva en gemensam återberättande text och slutligen skriva en enskild text. Vi arbetar också med kamratrespons för att förbättra våra texter.

 

Arbetsform:

Vi kommer att arbeta enligt cirkelmodellen som består av fyra faser.

Fas 1: Att eleverna ska förstå syftet med återberättande texter och få kunskap om hur innehållet är organiserat med en inledning, händelser i tidsföljd och en avslutning. Detta gör vi genom att läsa olika återberättande texter, samtala om dem och ha genomgång kring strukturen.
Fas 2: Att eleverna ska känna till de språkliga dragen, exempelvis vilket tempus de ska använda och hur de kan variera och bygga ut meningarna. Detta gör vi genom att plocka ut de olika delarna i texten, samtala om dem och göra olika uppgifter kopplade till syftet som ökar elevernas förståelse.
Fas 3: Att eleverna ska öva på och använda det de lärt sig om återberättande texter för att förbereda det egna skrivandet i nästa steg. Detta gör vi genom att vi skriver en gemensam återberättande text tillsammans i klassen som eleverna sedan kan använda sig av som stöd när de skriver sin egna text.
Fas 4: Att eleverna självständigt ska planera och skriva en egen återberättande text. Detta gör eleverna genom att få en checklista av mig som ett stöd för dem i sitt skrivande, vad de ska tänka på osv. Eleverna har sparat sina uppgifter och de texter som vi tidigare läst som de kan använda sig av som stöd i sitt skrivande. Eleverna får möjligheten att planera sitt skrivande och sedan ska de skriva en egen återberättande text. Eleverna får skriva ett första utkast som lämnas in och sedan ska eleverna ge varandra kamratrespons. När eleverna har gett varandra respons och sedan förbättrat sin text utifrån kamratresponsen lämnas texten in till mig för bedömning.

 

* Vi läser olika återberättande texter tillsammans

* Genomgång kring strukturen och de språkliga dragen i texten

* Diskussioner kring olika återberättande texter

* Olika uppgifter kopplade till syftet

* Vi skriver en gemensam text 

* Eleverna skriver en egen text

* Vi arbetar med kamratrespons

 

Bedömning

Detta kommer jag att bedöma (godtagbara krav):

*Att du har förstått syftet med den återberättande texttypen.

*Att du kan skriva en återberättande text med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.

*I texten använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

*Att din text innehåller enkla beskrivningar och egna formuleringar.

*Att du kan ge enkla omdömen om textens innehåll.

*Att du kan utifrån respons bearbeta texten mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

 

Så här visar du dina kunskaper:

 • Du visar dina kunskaper genom att vara aktiv under lektionerna
 • Du visar dina kunskaper genom att delta i diskussioner och göra uppgifter
 • Du visar dina kunskaper genom "exittickets"
 • Du visar dina kunskaper genom att skapa en gemensam återberättande text
 • Du visar dina kunskaper genom att skapa en egen återberättande text

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Återberättande text

Återberättande text

---->
---->
---->
Syfte
Jag använder återberättandet för att berätta om något som jag har upplevt.
Jag använder återberättandet för att återge händelser av olika slag.
Jag använder återberättandet för att återge och beskriva händelser.
Språkets struktur
Jag kan skriva en återberättande text med viss hjälp. Jag förstår syftet med en återberättande text.
Jag kan på egen hand skriva en återberättande text och förstår syftet.
Jag kan på egen hand skriva en återberättande text och förstår syftet. I min text är syftet tydligt uppnått.
Språkliga drag
Jag kan skriva en återberättande text med enkla beskrivningar och egna formuleringar.
Jag kan skriva en återberättande text med utvecklade beskrivningar och egna formuleringar.
Jag kan skriva en återberättande text med välutvecklade beskrivningar och egna formuleringar.
Ge respons
Jag kan ge respons men jag har svårt att se vad som kan förbättras när jag läser en text.
Jag kan berätta för en kompis vad som är bra och vad som kan bli bättre i en text.
Jag kan berätta om flera saker som är bra med texten och berätta varför de är bra. Jag kan också på ett tydligt sätt hjälpa till att göra texten ännu bättre.
Få respons
Jag har svårt att göra ändringar i en text som jag själv har skrivit.
Jag kan lyssna på respons från en kompis och förbättra min text om det behövs.
Jag kan lyssna på respons från en kompis, tänka om och förbättra min text även när jag är ganska nöjd från början.
Meningsbyggnad
Jag skriver väldigt långa eller korta meningar som är svåra att förstå.
Ibland blir mina meningar för långa, men jag har börjat dela texten i kortare delar nu.
Jag skriver lagom långa meningar. En del är långa och en del är korta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: