Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och Rörelse

Skapad 2017-03-21 12:46 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Denna ruta syns endast i Skolbanken
Grundskola 7 – 9 Fysik
Vem av er åker snabbast i pulkabacken? ¤ Jag åker snabbast för jag väger mest! ¤ Jag tror att vi åker lika fort. ¤ Jag tror att den som har längst pulka åker fortast. ¤ Jag åker fortast eftersom jag är minst.

Innehåll

Mål

Du ska:

Veta vad som menas med hastighet

Kunna räkna ut medelhastigheten

Känna till begreppet acceleration

Veta vad friktion är

Kunna ge exempel på när friktion påverkar en kropps rörelse

Känna till begreppet tröghet

 

Arbetssätt och redovisningsform

Vi kommer ha genomgångar, visningar och diskussioner om de olika begreppen. Alla begrepp förklaras med hjälp av vardagliga situationer som du känner igen. 

Visa din kunskap - Bedömning

 

Du visar din kunskap kontinuerligt i diskussionerna under lektionstid. Du kommer också få förbereda och träna på ett praktiskt moment som du sedan tillsammans med en klasskompis redovisar för mig.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Kunskapskrav
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
  Fy  E 9
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Fy  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
  Fy  E 9
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  C 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Fy  C 9
 • Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Fy  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
  Fy  C 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Fy  A 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Fy  A 9
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  A 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Fy  A 9
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Fy  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
  Fy  A 9

Matriser

Fy
Bedömningsmatris Fysik

Diskussioner och presentationer

E
C
A
Du ställer frågor, argumenterar och deltar aktivt på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt
Du ställer frågor, argumenterar och deltar aktivt på ett sätt som för diskussionerna framåt
Du ställer frågor, argumenterar och deltar aktivt på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem
Du använder informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och enkla presentationer med viss anpassning för ändamålet
Du använder informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och utvecklade presentationer med relativt god anpassning för ändamålet
Du använder informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och välutvecklade presentationer med god anpassning för ändamålet

Naturvetenskapligt arbetssätt

E
C
A
Du genomför undersökningar utifrån givna planeringar och kan bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån
Du genomför undersökningar utifrån givna planeringar och kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån
Du genomför undersökningar utifrån givna planeringar och kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån
Du använder utrustningen på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt
Du använder utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt sätt
Du använder utrustningen på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt
Du jämför resultaten med frågeställningarna och drar enkla slutsatser med viss koppling till modeller och teorier
Du jämför resultaten med frågeställningarna och drar utvecklade slutsatser med relativt god koppling till modeller och teorier
Du jämför resultaten med frågeställningarna och drar välutvecklade slutsatser med god koppling till modeller och teorier
Du för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras
Du för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras
Du för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka
Du gör enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter
Du gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter
Du gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter

Begrepp, modeller och teorier

E
C
A
Du har grundläggande kunskaper och visar det genom att ge exempel på och beskriva olika ämnesområden och samband med viss användning av begrepp, modeller och teorier
Du har goda kunskaper och visar det genom att förklara och visa på samband inom ämnet med relativ god användning av begrepp, modeller och teorier
Du har mycket goda kunskaper och visar det genom att förklara och visa på samband inom ämnet och något generellt drag med god användning av begrepp, modeller och teorier
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: