Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen - Biologi o Kemi 8C 2017 ESN

Skapad 2017-03-21 13:34 i Kullaviksskolan 7-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Biologi Kemi
Ett arbete om människokroppen. De olika organsystemen samt dess funktion. Om hur hälsa och motion påverkar kroppen.

Innehåll

Människokroppen år 8 2017

A.  MÅL OCH BEDÖMNING

 

1.     Övergripande Mål

Genom undervisningen i ämnet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att :

    använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet

    använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället

    genomföra systematiska undersökningar i biologi

    använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan

(Skolverket Lgr 11)

 2.     Kunskapskrav

Se bedömningsmatris se separat matris Unikum

 B.  OMRÅDESBESKRIVNING

Centrala innehållet Biologi

·         Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer.

·         Vanligt förekommande sjukdomar i människokroppen och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier,

       infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.

            ·         Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan

    

     Centrala innehållet Kemi

 

·         Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen, till exempel matspjälkning.

  1.     Du skall kunna:

    • Förklara och beskriva de olika delarna i människokroppen. Hur de olika delarna är uppbyggda, fungerar och samverkar
    • Förklara på ett kemiskt sätt hur ex vår matspjälkningsapparat fungerar
    • Förklara och beskriva olika sjukdomar och skador och hur man kan förebygga dem
    • Föra diskussioner och argumentera runt val av livsstil och hälsoeffekter av detta
    • Kunna planera och genomföra en laboration samt dokumentera den på ett korrekt vis. 

 

2.     Metod för att nå målen:

Vi kommer arbeta i mindre basgrupper för att bli experter inom ett område. Detta skall sedan redovisas för klasskamrater i mindre grupp. Vi kommer också att ha laborationer. 

 C.  UNDERVISNING

Se separat planering som finns på Fronter där veckoplanering, läxor mm finns angivet.

 D.  VISA LÄRANDE

Vid diskussioner under lektionerna, genomförande av egen lektion, skriftlig inlämning laboration samt skriftligt prov. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: