Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

historia åk 4-6 Drottning Kristina

Skapad 2017-03-21 14:00 i Johannesbäcksskolan Uppsala
Drottning Kristina
Grundskola 4 – 6 Historia
Kristinas liv med tillhörande skrivuppgifter och reflektionsövningar.

Innehåll

Drottning Kristina
Först: Förkunskap:
Bild (se ovan): Vad vet vi om drottning Kristina? Samla ord kring en bild på Active board.

Läs gemensam text med R2L. Titta på film om Kristina.

1. Läs texten och stryk under viktiga begrepp och ämnesspecifika ord.
2. Gör en lista av de begrepp och ämnesspecifika ord ni strök under i historieskrivboken.
3.Tillsammans med gruppen, gör en egen text i skrivboken om drottning Kristina där ni använder orden.

1.Diskutera med grannen och skriv ner hur ni tror det hade gått om Kristina blivit regent idag.

Vad hade

a) religion,

b) äktenskap

c) kön

haft för betydelse tror ni?

Beskriv skillnader och likheter med nutiden.

2. "Jag föddes fri, levde fri och ska dö frigjord" står det på Kristinas grav. Varför valde hon de orden tror ni?

Frigjord: utan hämningar, hämningslös, fri från fördomar.

Uppgifter

 • Jämför drottningar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: