Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Miljövänlig kaktus

Skapad 2017-03-21 14:56 i Ljungviksskolan Lerum
miljö kontursåg
Grundskola 4 – 5 Slöjd
I denna uppgift tränar eleverna upp finmotoriken genom att såga. De måste också räkna in så att vi använder allt material de tilldelas till Kaktusen och krukan. Detta är så att eleverna tänker på att inte kasta onödigt med material.

Innehåll

Varje elev får varsin plywood skiva 21x29cm (a4).

De ska utifrån denna få ut två kaktusar (som man sätter ihop till en 3d kaktus) samt 5 delar att spika ihop till en kruka. 

Detta måste utföras så att det blir så lite spill som möjligt.

 

Förmågor som tränas:

- framställa kaktusen med hjälp av lämpligt redskap, verktyg och tekniker.

- utveckla personligt uttryck

- formge med hjälp av skisser

- problemlösning 

- motorik

- konstruktionskännedom.

 

Eleven bedöms efter följande:

Eleverna bedöms kontinuerligt under varje undervisningstillfälle genom en muntlig formativ återkoppling.

När eleverna är färdiga skriver de utvärdering i Classroom.

 

Matriser

Sl
Ämnesmatris år 4-6 Skolverket

På väg att nå nivå 1
E
C
A
slöjd föremål
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Hantverkstekniker
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Tillvägagångssätt
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val
Tillvägagångssätt
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. .
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Ge omdömen
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Tolka
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: