Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SV: Vi läser "Doften av vanlij"

Skapad 2017-03-21 15:37 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Vi läser vidare! Nu är det boken "Isdraken" som gäller!
Grundskola 7 – 9 Svenska
Klassen läser, diskuterar och skriver om boken. Eleverna gör frågor som vi diskuterar. Som avslutning skriver vi en bokrecension.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkretiserade mål

Genom att läsa, fundera och samtala tränar du på att bearbeta och förstå det du läst. Genom att dessutom skriva om det du själv tänker och det vi tagit upp under våra boksamtal tränar du på att analysera och tolka texter. Du övar dessutom på att skriva och förmedla dina tankar och åsikter.  

Undervisningen

 • Läsning enligt lässchema
 • Enskild reflektion i form av en skriftlig uppgift under tiden samt när boken är utläst

Bedömning

Jag kommer bedöma din skriftliga uppgift enligt matrisen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Bokrecension

------------------------>
------------------------>
------------------------>
Recension, innehåll
Du kan på ett enkelt sätt fundera och reflektera över det du läst.
Du reflekterar över det du läst och du kan koppla händelser i boken till ditt eget liv eller till samhället i stort.
Du reflekterar över det du läst och du kan koppla händelser i boken till ditt eget liv eller till samhället i stort. Du argumenterar dessutom för dina iakttagelser och reflektioner och gör tydliga kopplingar till boken.
Recension, form
Du skriver på ett enkelt språk. Gör en del formfel men din text är tydlig och förståelig.
Du skriver på relativt utvecklat språk och på bra svenska.
Du skriver på ett mycket välutvecklat språk på i stort sett korrekt svenska.
Läxtest den 21/3
Du klarar flera av frågorna och visar att du förstått det viktigaste.
Du klarar många av frågorna och svarar på ett tydligt sätt. Det märks att du har reflektera över vad du läst.
Du klarar de flesta av frågorna och svarar tydligt och utförligt. Du reflekterar över vad du läst och du har kopplat händelser i boken till ditt eget liv/till samhället i stort.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: