Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förr och nu

Skapad 2017-03-21 16:11 i Surteskolan Ale
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Vi arbetar med förr och nu. Vt 2017

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden.

Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på historia och bidra till att de utvecklar kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom historiskt källmaterial och möten med platser och människors berättelser.

Centralt innehåll

Att leva i närområdet

•Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.

• Yrken och verksamheter i närområdet.

 

Undervisningen

I undervisningen kommer vi att:

 • göra studiebesök på Glasbruksmuseet.
 • ta reda på vad som finns i Surte och vad som funnits.
 • titta på filmer om Surte.
 • besök av Göran Nygren som berättar om Surte.

Bedömning

Vi kommer bedöma elevernas förmåga att kunna återberätta något om Surtes historia, antingen muntligt eller skriftligt.

Vi kommer bedöma ifall de kan göra enkla jämförelser mellan skolan förr och nu.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: