Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2017-03-21 16:27 i Västra Berga skola Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Biologi Teknik Kemi
Nu ska vi undersöka vårt vatten......

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

.använda kemins och biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska och biologiska samband.

 För att klara detta behöver du kunna:

 • vattnets egenskaper(hur ser molekylen ut, ytspänning)
 • vattnets olika faser(fast/flytande/gas) och skillnader på dem
 • vattnets kretslopp
 • redogöra för reningsprocessen i stora drag
 • utföra laborationer och skriva tillhörande laborationsrapporter
 • områdets expertord för att kunna använda dem i rätt sammanhang

 Så här ska vi arbeta...

 Vi har nu läst era tankar och idéer om hur vi ska arbeta. Vi kommer att arbeta varierat med laborationer, faktatexter + arbetsuppgifter, filmer + diskussioner, elevspel. Kahoot och ev. en del med "Loops".

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

 Jag kommer att bedöma dina förmågor att redogöra för vattnets olika egenskaper, jämföra vattnets faser, förklara kretsloppet och   reningsprocessen och att du kan använda områdets expertord när du gör detta. Detta kommer jag att göra  med ett skriftligt prov. 
 Jag kommer även att bedöma hur du arbetar praktiskt med laborationer och hur du kan förklara och resonera kring vad som händer och varför och att du även här kan använda områdets expertord. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: