Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Brott och straff.

Skapad 2017-03-21 16:41 i Herrestadsskolan Uddevalla
I detta arbetsområde ska vi använda oss av etiska och samhällsvetenskapliga begrepp för att kunna diskutera hur man kan tänka om brott och straff. Eleverna ska ges verktyg att själva föra en diskussion om vilka påföljder som brott kan få och i vilka lägen det kan vara aktuellt att hellre fria än fälla genom att göra etiska ställningstaganden.
Grundskola 6 Religionskunskap Samhällskunskap
Under arbetesområdet brott och straff kommer vi att lära oss om brott, straff och hur man kan tänka om dessa ord.

Innehåll

I detta arbetsområde ska vi använda oss av etiska och samhällsvetenskapliga begrepp för att kunna diskutera hur man kan tänka om brott och straff. Eleverna ska ges verktyg att själva föra en diskussion om vilka påföljder som brott kan få och i vilka lägen det kan vara aktuellt att hellre fria än fälla genom att göra etiska ställningstaganden.

Arbetsområdet kommer att bedömas genom aktivt deltagande under lektioner samt genom att lämna in en avslutande diskussion av frågor som handlar om brott och etik.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6

Matriser

Re Sh
Religionskunskap år 4-6

Moral, etik samt användning av källor

Genom undervisningen i ämnet religionskunskap ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
Moraliska frågor
Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Reflektera kring etik
Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet...
Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt...
Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det...
Etiska begrepp
...och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
...och använder några etiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
...och använder några etiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

Re Sh
Samhällskunskap år 4-6

Samhällsstrukturer och beslutsprocesser

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
Samhällsstrukturer
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Samband mellan strukturer
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Använda begrepp
I beskrivningar kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningar kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningar kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.

Elevnära samhällsfrågor

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
Resonera kring samhällsfrågor
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Uttrycka ståndpunkter
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: