Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema "Jag Själv"

Skapad 2017-03-21 18:28 i Pysslingen Förskolor Röda Berget Pysslingen
Förskola
Ett projekt för att stärka barnens tillit till sig själva. Ämne/område - Matematik - Språk - Naturvetenskap/teknik - Lek - Värdegrund/normer - IKT - Skapande

Innehåll

Vt-17

Vi startade detta projekt för att barngruppen, och varje individ i den, behövdes stärkas. Vi arbetar tillsammans med barnen för att varje barn ska få känna sig betydelsefull och respekterad för den man är. Det är viktigt att veta att alla är olika med lika mycket värda. Barnen ska känna sig trygga och välkomna till förskolan samt att de ska vilja hjälpa sina kamrater i olika situationer och sammanhang.

Ht-17

Vi fortsätter att arbeta med detta projekt även den här terminen Ht-17 då vi har en ny grupp med barn som börjat i den befintliga gruppen. Vi kommer att använda oss av den tidigare planeringen men också komplettera planeringen med nytt innehåll samt fördjupa oss aktuella ämnen. Vi följer gruppen och individen i deras utveckling och intressen.

Vi kommer framöver fördjupa oss i ämnet Känslor. Ett arbete kring känslor och hur vi är mot varandra i gruppen. Vi har valt att arbeta med detta då vi vill lyfta att det är okej att känna, men också för att öka förståelsen hos barnen för andras situation. Barnen kan få erfarenhet att känna med någon annan samt utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter.

Vi upplever att vår grupp kommer gynnas av detta arbete för att skapa ett bättre gruppklimat. Detta är en del i vårt värdegrundsarbete.

Syfte : Vi vill genom detta  arbete skapa ett bättre gruppklimat där barnen vågar visa sina egna känslor samt kunna se hur sina kompisar mår.

Vi vill att barnen ska utveckla en förståelse för hur olika känslor känns, hur är man en bra kompis, vad gör och säger en bra kompis och hur pratar vi till och med varandra.

Vt-18 Efter en tids uppehåll kring arbetet med kompisböckerna har vi nu kommit igång igen. Vi började arbeta med böckerna "Att ta emot någon ny" och "Känna sig ny. Passande böcker då vår nya kompis David började hos oss på Oden.

Nu har Igelkott och kanin tagit med oss i boken "Sprida glädje"För att vi ska må bra behöver vi skratta och ha roligt tillsammans. Det bidrar till ett bra klimat i gruppen. Glädje väcker lust och skapar ett gott klimat för lärande. Vi erbjuder ett varierande arbetssätt som är kopplat till läroplanens olika områden.

Förväntat resultat 

Vi arbetar för att se en större självständighet hos barnen, de ska kunna vara med och påverka sin egen vardag med ett större ansvarstänk kring sina egna handlingar. Genom detta stärks de som individer och förmågan att ta ansvar och uttrycka sin egen åsikt i stor grupp utvecklas samt att de utvecklar deras självständighet och tillit till sin egen förmåga. 

Barnen ska få med sig en känsla av att man är en i gruppen samt att de har ett ansvarstagande för alla i gruppen. Att varje individs handlingar påverkar andra och att man ska våga uttrycka sin egna åsikt. 

Uppgifter

 • Samlingar

 • Skapande

 • Känslor

 • Naturvetenskap och Teknik

 • Barnintervjuer

 • Matematik

 • Lek

 • Språk och Värdegrund

 • Bygg och konstruktion

 • Kompisböckerna

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • göra barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och värderingar som styr deras synpunkter och handlande, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: