Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mu

Skapad 2017-03-21 19:41 i Byskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola F

Innehåll

Övergripande mål:

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.

 

 Centralt innehåll:

ÅK 1

SJUNGA/SPELA

  • Gemensam ng, kanon.
  • Puls och rytm.
  • Motorik.

Vi använder lek, lyssning, rörelse, klapp, stamp och rytminstrument.

Genom bilder, enkla texter/ord och gehör lär vi oss nya och gamla sånger, text och musik kopplade till de teman vi jobbar med.

Exempel tema:

Vänskap, höst, alfabetet, jul, vinter, bondgården, vår, vatten, rim och ramsor samt sommar.

SKAPA

  • Vi samlar ord och meningar kring ett tema och hittar en egen sång.
  • Vi hittar rytmer med rytminstrument

ANALYSERA OCH SAMTALA

  • Slagverk rytminstrumentens namn.
  • Musiklyssnande/musikhistoria Den svenska visskatten.
  • Resonemang - Vi lyssnar på, blundar och beskriver vad vi ser i huvudet när vi hör olika slags musik.

Klassisk musik, svensk folkmusik och filmmusik.

 

 Kunskapskrav:

Kunskapskrav i slutet av åk 3 är riktlinjer som hjälper oss att nå målen i slutet av åk 6.

 

Du kan sjunga och spela något instrument tillsammans med andra.

Du kan härma rörelser, rytmer och toner i sång och musik.

Du kan berätta vad du tänker och känner när du lyssnar på musik.

Du kan beskriva något instrument.

Du känner igen några svenska sånger.

 

 Bedömning:

 Elevernas aktivitet under musiklektionerna och hur de klarar av ovanstående kunskapsmål.

 

 

 Ansvarig pedagog: Agnetha Ögren

Byskolan, Södra Sandby

Datum: 2017.03.22

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: