Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utveckling och lärande Smaragdögat vt 2017

Skapad 2017-03-21 20:58 i Stormhattens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Hos oss vill vi ge barnen möjlighet att utveckla sin identitet samt att känna tillit till sin egen förmåga. Det gör vi genom att den pedagogiska miljön är i ständig utveckling för att på bästa sätt möta barnens lärande, kunskaper och färdigheter. Vi vill ta tillvara barnens tankar, idéer och lösningar genom att ge dem lagom utmaningar i såväl inne- som utemiljön. Både miljön och materialet är tilltalande, föränderligt, utmanande, experimenterande och tillgängligt för barnet. Vi presenterar tydligt miljön för barnen både vid start och vid förändringar. Utifrån lokalerna och utemiljöns utformning har vi skapat en mångfald av temarum som ger en mängd olika roliga och meningsfulla lärsituationer för barnen. När rummen skapas utgår vi från att barnen ska stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling, i sin matematiska utveckling och i sitt intresse för naturvetenskap och teknik. De ska även få stöd och stimulans i sin motoriska utveckling och ges möjligheten att använda sig av olika estetiska uttrycksformer, hos oss kallar vi dessa områden helhet och allsidighet.

Innehåll

Nyckelbegrepp

 • Vill
 • Våga
 • Kan
 • Nyfikenhet
 • Lära mig

Planerade insatser

Vi kommer arbeta med tema vatten. Detta kommer vi göra i tre åldersuppdelade grupper, där vi alla kommer utgå från samma grund men sen följa barnen på olika sätt. I vårt temaarbete kommer vi arbeta med skapande, digitala verktyg, språk, matematik, naturvetenskap, teknik. Vi kommer arbeta med temat både inomhus och utomhus. Följande insatser kommer vi fokusera extra på:

 • Jobba aktivt med medvetna bokval. Arbeta med bokprat och på olika sätt fördjupa oss i läsningen.
 • Öka medvetenheten hos både vuxna och barn kring vad enkel teknik i vardagen innebär och titta på och synliggöra hur en del av de tekniska prylarna vi har runt oss fungerar. Arbeta med teknik på ett utforskande sätt för att göra barnen nyfikna och utmana dem till att själva våga testa.
 • Öka barnens eget kunnande och användande av digitala verktyg, t.ex. genom att låta barnen vara delaktiga i att dokumentera och att få använda lärplattan på relevanta sätt inom temat.
 • Arbeta med experiment för att öka barnens förståelse för vattnets olika former och egenskaper.
 • Arbeta med plantering för att öka barnens förståelse för vattnets betydelse för allt liv.

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: