Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljus Optik klass 03 åk 7

Skapad 2017-03-21 21:27 i Viktoriaskolan Grundskolor
Vi lär oss om ljusets egenskaper och utbredning, hur ljus bryts, reflekteras samt hur färger uppstår. Vi tittar också på hur vi använder oss av ljus i olika uppfinningar. Ett avsnitt handlar också om ögat och hur det fungerar samt hur synfel kan korrigeras.
Grundskola 7 Biologi Fysik
Kan man se något i ett alldeles mörkt rum?

Varför ser ett äpple rött ut och ett annat grönt?

Och hur fungerar egentligen glasögon?

Detta och mycket annat får du svar på i arbetsområdet om ljus.

Innehåll

Syfte

Vi arbetar hela tiden inom NO-ämnena med att utveckla elevernas förmågor att söka, granska och använda information, att kunna genomföra systematiska undersökningar och dokumentera dessa samt att använda kunskaper i NO för att förklara saker som händer omkring oss.

Vi vill träna förmågan att tänka kritiskt, ifrågasätta och förstå hur  ny kunskap bildas.

Under arbetet om ljus tränar vi särskilt på att planera och genomföra experiment, dra slutsatser och tänka kritiskt. 

Planering tillsammans med eleverna


Vi planerar detta område med utgångspunkt från en utvärdering av hur eleverna i denna klass lärde sig bäst under förra arbetsområdet som var ljud. Utifrån en omröstning beslutades att vi skulle inleda lektionerna med en kort genomgång där vi repeterar en summering från förra lektionen och fortsätter att arbeta vidare med faktatexter med tillhörande faktafrågor och faktafilmer med tillhörande text och quiz.
4 lektioner kommer att gå till att läsa på fakta, titta på filmer, besvara frågor och quiz.
1 lektioner kommer att innehålla praktiska undersökningar eller experiment.
1 lektion går till träning inför provet.
1 lektion går till prov. 
Sen har vi ett underbart påsklov. 


Konkreta mål

 

När du är klar med arbetsområdet ska du:

 • kunna förklara vad ljus är och beskriva ljusets egenskaper

 • kunna förklara vad som menas med reflexion

 • kunna beskriva och tillämpa reflexionslagen

 • kunna förklara skillnaden mellan en konkav och en konvex spegel

 • kunna beskriva ljusets brytning

 • kunna förklara skillnaden mellan en konkav och en konvex lins

 • känna till hur och kunna förklara varför ett prisma kan bilda ett spektrum av färger

 • kunna förklara varför ett par röda skor ser röda ut

 • veta att färger är ljus med olika frekvens

Svåra ord du ska lära dig

brännpunkt -  Den punkt där ljusstrålar skär varandra efter att de reflekterats i en konkav spegel.

brännvidd - Avståndet mellan spegeln och brännpunkten

elektromagnetisk strålning - Ett gemensamt namn för strålning av samma slag som synligt ljus

fluorecernade - ämnen som tar upp UV-ljus och sänder ut det synligt ljus

infallsvinkel - Vinkeln som bildas mellan den infallande ljusstrålen och normalen

konkav lins - sprider inkommande strålar

konkav spegel - spegel som samlar ljuset

konkav spegel- en spegel som buktar inåt.

konvex lins - samlar ihop inkommande strålar

konvex spegel - spegel som sprider ljuset

konvex spegel - En spegel som buktar utåt

laser - ljus av en enda våglängd som svänger exakt i takt

ljus är en sorts vågrörelse vilken? - en elektromagnetisk vågrörelse.

ljusets brytning - Ljus bryts och ändrar riktning när det går från ett medium till ett annat.

ljusets fart - 300 000 000 m/s

Ljuskälla - Ett föremål som ger ifrån sig ljus, till exempel brinnande stearinljus eller solen

lupp - det enklaste optiska instrumentet

närsynthet - ser bra på nära håll, men inte på långt håll

normal - En linje som är vinkelrät mot ytan där en ljusstråle träffar spegeln

objektiv - en konvex lins som ger en bild av ett föremål

okular - konvex lins som förstorar den bild som objektivet skapat

optik - läran om ljusets utbredning och brytning

optisk fiber - Tunna trådar av glas som används till att skicka ljussignaler igenom

översynthet - ser bra på långt håll, men inte på nära håll

ozonskiktet - hindrar den farligaste delen av UV-ljuset att nå oss

radiovågor - elektromagnetisk strålning av ljus

reflektera - När ljus studsar från ett föremål.

reflektionslagen - reflektionsvinkeln är lika stor som infallsvinkeln

reflektionsvinkel - Vinkeln som bildas mellan den reflekterade strålen och normalen.

skenbild - En bild som inte kan fångas upp på skärm men som kan ses genom linsen

solens ljus -   mest synligt ljus

solens spektrum - rött, orange, gult, grönt, blått, violett

spektrum - När vitt ljus passerar genom en tresidig glasprisma delar ljuset upp sig i sju olika färger - ett spektrum

tätare ämnen - Ämnen med högre densitet

ultraviolett strålning - kan skada huden

värmekamera används för att se - infrarött ljus, osynligt för ögat

verklig bild - En bild som kan fångas upp på en skärm

fluorescerande - omvandlar också UV-ljus till synligt ljus

Röntgenstrålning - kort våglängd - farlig i större doser

Gammastrålning - kortast våglängd - skadar allvarligt - radioaktiv

Bedömning

Vi kommer att bedöma hur du tillgodogör dig fakta av olika slag.
Vi kommer att analysera dina svar i faktaboken och quizar.
Vi kommer att bedöma ditt deltagande i muntliga diskussioner.
Du kommer att få ett prov där du kan beviska dina faktakunskaper och din förmåga att analysera och resonera i flera led och ur olika aspekter. 
Vi kommer att bedöma ditt arbete med laborationer.

  

v. 12-17
Titano Fysik s. 121, 122, 129. Läs hela kap 9 från början och gör frågorna som hör till varje område. 

Studi - Ljus och skugga.
Studi - Ljusets styrka och brytning. 
Studi - Ljusets brytning 1.
Studi - Reflektion och transparens. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Fy  A 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Fy  A 9
 • Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
  Fy  A 9
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  A 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Fy  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
  Fy  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
  Fy  A 9
 • Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
  Fy  A 9
 • Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: