Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värme, kyla och väder åk 4

Skapad 2017-03-21 21:43 i Hallenskolan Mölndals Stad
Vi kommer under vintern att arbeta med temat värme, kyla och väder. Målet är att du ska veta varför solen är viktig för livet på jorden. Du ska också kunna ge ex. på hur vi kan spara värme, hur värme sprider sig, men också förklara hur vindar uppstår. Du kommer också veta hur moln, regn och snö bildas. Du ska också lära dig hur man på olika sätt kan mäta väder.
Grundskola 4 Fysik Biologi Kemi
Vi kommer under vintern att arbeta med temat Väder. Vi kommer bland annat att gå igenom och lära oss om hur och varför olika väderfenomen uppstår och lära oss läsa av och använda termometern. Vi kommer också att lära oss om olika klimat och vad en väderleksrapport kan ge för information.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas:

- Förstå hur man med olika instrument kan obsevera väder och ställa en väderprognos.
- Förstå betydelsen av vattnets kretslopp 
- Förstå solens betydelse för energi och liv
- Förstå varför väder och klimat skiftar mellan årstider och olika platser på jorden
- Ha vetskap om hur olika vädertyper bildas. 
- Kunna förklara några olika typer av väder.
- Känna till jordens olika klimatzoner.

Arbetssätt

Vi kommer att:

- arbeta med läroboken " Koll på NO" och "Ett häfte om Väder"
- titta på filmer och söka fakta i olika medier och på internet
- ha genomgångar och göra arbetsuppgifter  
- göra egna anteckningar och bilder om det du lär dig
- läsa och diskutera aktuella tidningsartiklar som berör ämnet
- göra en del enkla experiment, temperaturmätningar och konstruera ett diagram 

- Göra  en prestation om värme , skyla och väder.

 

Bedömning 

Du får skriftligt och muntligt redogöra för några utvalda frågor.

Jag kommer att bedöma:

-  Hur du kan jämföra, förklara och dra slutsatser av det du lärt dig.

-  Hur du arbetar på lektionerna och kan ta eget ansvar.

-  Din förmåga att göra enkla undersökningar och mätningar och dokumentera dessa

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6

Matriser

Fy Bi Ke
Väder

Ej godtagbara kunskaper
godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Dokumentation
Förmågan att beskriva och dokumentera underökningar på olika sätt
Du gör enkla dokumentationer med enkla bilder till.
Faktakunskaper
Du har grundläggande kunskaper inom temaområdet väder och visar det genom att ge exempel på och beskriva hur några olika väderfenomen bildas.
Begrepp
Du kan förstå och förklara de flesta faktaorden inom temaområdet. (väder, klimat, meteorologi, prognos...)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: