Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Bråk åk7

Skapad 2017-03-21 23:30 i Getingeskolan 7-9 Halmstad
Grundskola F
Planering för v.9-14

Innehåll

 

Kapitel 5: Bråk

 

Mål

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • Vad ett bråk är
 • Skriva ett bråk i bråkform och i blandad form
 • Jämföra storleken på olika bråk
 • Räkna ut en viss del av ett antal
 • Addera och subtrahera bråk med olika nämnare
 • Skriva om bråk till decimalform
 • Matteord: bråk, täljare, nämnare, bråkform, blandad form, förkorta, förenkling, förlänga, del av, andel, decimalform, förhållande, proportion

 

Ytterligare mål för röd kurs:

 • Om bråk, volym och vikt
 • Om bråk, förhållande och proportioner

 

 

Bedömning
Du bedöms utifrån Din förmåga att:

 • Lösa olika problem i bekanta situationer på ett fungerande sätt
 • Välja och använda strategier och metoder med anpassning till problemets karaktär
 • Resonera om val av tillvägagångssätt och resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt bidra med förslag till alternativt tillvägagångssätt
 • Visa kunskaper om matematiska begrepp
 • Beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer
 • Välja och använda matematiska metoder med anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom bråk
 • Redogöra för och samtala om tillvägagångssätt
 • I redovisningar och diskussioner föra och följa matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument

 

 

Följande veckoplanering är minimimål. Om du hinner så gå tillbaka och gör resterande uppgifter!                                                                                               

 

 

Vecka 9                                         

 

Delar av det hela                              1a 1b 1c 2a 2b 3a 3b 3c 4a 4b 5a 5c

Mer än en hel                                   6a 7a 7b 8a 8c 8d 9a 9b 9c 10 11 12

Vilket bråk är störst?                         13a 13c 14a 14b 15a 15c 15d 16a 16c 17a 17c

Olika bråk men lika stor del               19a 20 21a 21b 22a 22c 23a 23b 24 25a 25b

                                                       

Vecka 10                                        Läxa 17

Förkortning                                      26a 26b 26d 27a 27b 27d 28a 28b 28c 29a 29b 29c 30a 30b 31a 31b 31d 32a 32b 32c

 

Förlängning                                     33a 33c 33d 34a 34b 34c 35a 35b 35c 36a 36b 36c 37a 37b 37d 38a 38b

Del av ett antal                                39a 39b 40 41a 41b 41d 41f

Räkna ut delen                                 42a 42b 42c 43a 43b 43d 44 45a 45b

 

Vecka 11                                        Läxa 18

Addition och subtraktion av bråk       47a 47b  47c 48a 48b 49a 49b 49c 50a 50b 51a 51b 52

Nämnaren är olika                            53a 53c 54a 54c 55b 55c 56a 56b 57b 57c 58a 58b 59 60a 60b

Bråk i decimalform                           61a 61b 61c 62 62b 62d 63a 63c 63d 64a64b 64d

Arbeta tillsammans

Sant eller falskt

 

Vecka 12 och vecka 13                                     Läxa 19/ Repetitionsuppgifter 5

                                     

Diagnos 5 med kluringar

Blå eller röd kurs

 

Blå             
1a1b 1c 2a 2b 2c 3a 3c 4a 4b 4c 5 6a 6b 7a 7b  8  9b 9c 10 11b 11c 12a 12c 13  14 15 16 17 18a 18b 19a 19c 20a 20b 21 22a 22b

 

Röd

1-16

 

 

Blå

23a 23b 23c 24a 24b 25 26a 26b 27a 27c 28a 28b 28c 29 30a 30b 31a 31c 32a 32b 33a 33b 34 34c  35a 35b 36a 36b 37a 37c 38a 38b

 

Röd

17-33

                                   

Vecka 14                                        Läxa 20                       

Måndag 3/4: Prov 5 Del 1

                                                     

Torsdag 6/4: Prov 5 Del 2

 

Läxorna skrivs in i klassens kalender på Fronter och gås igenom på torsdagar.

För dig som vill ha en ordentlig utmaning finns Uppslaget 5(sid 166), Soluppgift, Abels hörna (sid 167), samt svarta uppgifter (sid 240).

På sidorna 283- 294 finns Verktygslådan som innehåller räknemetoder som eleverna behöver och som kan vara till stor hjälp för föräldrar att lättare hjälpa sina ungdomar.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: