Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tre världsreligioner, Skuttunge 4-5

Skapad 2017-03-22 07:50 i Skuttunge skola Uppsala
En planering som utvecklar elevernas förmåga att jämföra några av våra världsreligioner.
Grundskola 5 Religionskunskap Svenska
Klura lite på dessa ord: Bibeln, de 5 grundpelarna, Jesus, Allah, Muhammed, kyrka, moské, korset, Synagoga och Torah. I vilken religion hör de hemma? Det kommer du snart att kunna. Vi ska lära oss mer om olika religioner, vad människor tror på, symboler och tecken. Vi kommer också lära oss vad olika religioner har gemensamt och vad som skiljer dem åt. Vi ska lära oss vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor.

Innehåll

 

 

LGR 11 Kursplanens centrala innehåll

 Kunskapskrav från LGR 11

Kunskapskrav som kommer att bedömas

 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.

 

 Konkretisering av målen

Eleven ska kunna

 • Känna till några grundläggande fakta om och göra enkla jämförelser med  religionerna Islam, Judendom och Kristendom.
 • Se likheter och skillnader i vardagen för barn inom olika religioner.
 • Få syn på och uttrycka sina egna traditioner i jämförelse med andras traditioner.

Undervisning

Hur jag ska lära:

 • Samtal vad religion är/kan vara, varför viktigt för människor. Vilka religioner eleverna känner till.
 • Dokumentation arbetsblad, diagram (jämförande), tabell.
 • Film från sli.se: Religionskunskap för barn, Mötesplats Jorden.
 • Texter och arbetsblad från En läsande klass.se

Tillämpning

Hur jag kommer visa mina förmågor

 • Göra en jämförande tabell över judendom, islam och kristendom.
 • Skriva en text om någon/några av våra svenska högtider; Jul, Påsk, Midsommar och Alla helgons dag. Texten ska beskriva varför vi firar denna högtid och o hur vi firar/traditioner – vilket kan vara lite olika.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6

Matriser

Re Sv
Världsreligionerna

Kunskap om religioner (kristendom, islam och judendom)
1
2
3
Kristendom, Judendom och Islam
heliga platser eller rum, ritualer och levnadregler
 • Re  E 6
Jag kan berätta om några heliga platser eller rum, ritualer och levnads regler som hör till kristendom, judendom och islam.
Jag kan berätta om flera heliga platser eller rum, ritualer och levnads regler som hör till kristendom, judendom och islam.
Jag kan berätta om de flesta heliga platser eller rum, ritualer och levnads regler som hör till kristendom, judendom och islam.
religiösa uttryck centrala tankegångar
 • Re  E 6
Jag kan enkelt berätta om kristendomen, judendomen och islams tro och lära och visa hur detta syns i kristnas, judars och muslimers liv. Jag kan ge ett exempel från varje religon.
Jag kan väl berätta om kristendomen, judendomen och islams tro och lära och visa hur detta syns i kristnas, judars och muslimers liv. Jag kan ge några exempel.
Jag kan utvecklat och detaljerat berätta om kristendomen, judendomen och islams tro och lära och visa hur detta syns i kristnas, judars och muslimers liv. Jag kan flera exempel.
Likheter / Skillnader världsreligonerna
 • Re  E 6
Jag kan enkelt resonera om likheter och skillnader mellan olika världsreligioner.
Jag kan resonera om likheter och skillnader mellan olika värlsreligioner. Jag ger flera utvecklade exempel.
Jag kan resonera om likheter och skillnader mellan olika världsreligioner. Jag ger flera utvecklade detaljerade exempel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: