Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slavery and the Civil Rights Movement in the USA

Skapad 2017-03-22 08:50 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Under det här projektet ska vi läsa och lyssna till ögonvittnesskildringar från slaveritiden i USA. Vi ska också läsa texter om och av Martin Luther King Jr. Syftet med arbetsområdet är att få en historisk inblick i slaveriet och medborgarrättsrörelsen i USA. Vi ska träna på den skriftliga förmågan genom att skriva egna olika texter. Vi tränar även på den muntliga förmågan genom att samtala om och diskutera de texter vi läser.
Grundskola 8 – 9 Engelska

Innehåll

Syfte

Syftet med arbetsområdet är att ge dig möjlighet att träna din förmåga att:

Mål

När vi är klara med arbetsområdet skall du kunna:

 • visa att du förstår en text genom att delta i diskussioner
 • skriva egna texter utifrån det vi har läst och diskuterat.
 • samtala, diskutera och resonera om händelser, platser, egenheter, personer etc. som är typiska för medborgarrättsrörelsen och slaveritiden i USA

Det här ska vi göra:

Slaveri

 • titta på filmer och läsa texter om hur det var att vara slav under första halvan av 1800-talet i USA
 • lyssna på inspelningar av ögonvittnesskildringar http://slaverystories.org/home
 • samtala och diskutera texterna och det vi lyssnat på
 • skriva en text ur en slavs perspektiv "A Day in the Life of a Slave"

Medborgarrättsrörelsen

 • läsa och lyssna på ett av världens mest kända tal "I Have a Dream" av Martin Luther King.
 • diskutera hans dröm. Hur har det gått, var det bara en dröm? Hur stort inflytande hade Martin Luther King Jr på amerikas historia?
 • diskutera våra egna framtidsdrömmar.
 • kamratrespons utifrån bedömningsfaktorer

Bedömning

A Day in the Life of a Slave

Innehåll

 • om texten ger uttryck för en vilja att använda språket för att förmedla ett innehåll
 • om innehållet är fylligt eller magert/torftigt
 • om ämnet är utförligt behandlat - om eleven fokuserar eller bara ytligt behandlar ämnet
 • om texten är personlig, informativ och engagerad/engagerande
 • om texten är anpassad till syftet

Språk

 • om texten är sammanhängande och strukturerad (längd, stycken)
 • begriplighet- förmågan att uttrycka ett budskap klart och tydligt
 • ledighet, variation och säkerhet- flyt
 • strategier att ta sig runt språkliga problem
 • vokubulär och idiomatik (ordförråd, typiskt engelsk)
 • meningsbyggnad- förmåga att binda samman satser och meningar
 • korrekthet ( stavning, ordval och grammatik)

 

Uppgifter

 • A day in the life of a slave

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: