Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik steg 1 Stenkulan 2017

Skapad 2017-03-22 08:58 i Stenkulan Lerum
Grundskola 1 Matematik

Innehåll

Avsnitt 1

Matriser

Ma
Matematik steg 1

Taluppfattning och tals användning

På väg att nå målet
Har nått målet
Kan läsa och storleksordna tal, 0-10
Kan läsa, skriva samt storleksordna tal, 0-100
Tallinjen 0-10, läsa av och placera tal
Tallinjen 0-100, läsa av och placera tal
Ordningstalen 1-10
Kan hoppa 2, 5 och 10-skutt
Förstå betydelsen av addition och subtraktion
Förstå sambandet mellan addition och subtraktion
Kunna talfamiljer 1-10
Kan översätta mellan talspråk, bildspråk och mattespråk
Automatiserat tiokamraterna
Automatisera addition 0-10
Automatisera subtraktion 0-10
Använda kunskperna om talkamrater , tex vid 20+30 och 22+5
Förståelse för ental & tiotal (positionssystemet) Ex: 24 ( 2 tiotal och 4 ental)

Algebra

På väg att nå målet
Har nått målet
Kan upptäcka, fortsätta på samt skapa egna mönster och talföljder
Förstå likhetstecknets betydelse

Geometri & Mätning

På väg att nå målet
Har nått målet
Jämföra figurer och beskriva likheter och skillnader
Koppla ihop namn och bild för klot, kub, rätblock, triangel, kvadrat, rektangel och cirkel
Bygga enkla tredimensionella figurer efter förebild
Förstå mätningens princip
Kan vänster och höger
Uppskatta och mäta längd, area, massa och volym
Kan veckans dagar
Kan analoga klockan, hel, halv, kvart i och kvart över
Förstå begreppet symmetri

Sannolikhet och statistik

På väg att nå målet
Har nått målet
Fylla i och tolka enkla stapeldiagram
Samband och förändringar
Förstå begreppen hälften och dubbelt
Problemlösning
Kan förklara hur man löst ett enklare problem
Kan välja och använda lämplig strategi för att lösa problem
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: