Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 7, STATISTIK, vy 17

Skapad 2017-03-22 10:10 i Palmbladsskolan Uppsala
Grundskola 7 Matematik
Under v.10-14 arbetar vi med området Statistik. Vi kommer lära oss att tolka olika typer av diagram, använda och beräkna olika lägesmått samt lösa statistiska problem. Veckorna 13 och 14 får eleverna göra en egen statistisk undersökning som redovisas i slutet av v.14. Prov på området görs v.16, på onsdag och fredag.

Innehåll

Lektion 1 – måndag 27/3

Planera undersökningen:

 1. Prata igenom vad det är ni vill undersöka, kom överens i gruppen.
 2. Formulera frågan eller frågorna. Tänk på att frågorna ska vara enkla att besvara och bara kunna tolkas på ett sätt. Frågan/frågorna ska ha få svarsalternativ (har ni för många alternativ så är det en risk att ni bara får ett fåtal röster på flera av alternativen vilket gör att det är svårt att presentera ett resultat och dra slutsatser).
 3. Rita en frekvenstabell med tre kolumner (en kolumn för de olika svarsalternativen, en för avprickning och en för frekvensen). Denna ska lämnas in till Caroline!

 

Fundera en stund kring vad ni tror ni kommer få för svar. Skriv ned vad ni tror.

 

 Lektion 2 – tisdag 28/3

Genomför undersökningen

 1. Möt upp i lektionssalen kl. 11.40 och hämta er frekvenstabell som ni ska använda då ni genomför undersökningen. Ni ska fråga minst 40 personer. För in ert resultat i frekvenstabellen.

Kom till lektionssalen senast kl. 12.35 för inlämning.

 

Lektion 3 – fredag 31/3

Genomgång av hur man skapar olika diagram i Excel. Försök skapa ett lämpligt diagram till er undersökning.

 

 Lektion 4 & 5 – måndag & tisdag 3/4-4/4

Sammanställ och redovisa resultatet

Ni ska sammanställa resultatet på en A3. På postern ska följande finnas med.

1)      Inledning:

 • vad ni har undersökt
 • när och var ni utförde undersökningen
 • hur många ni tillfrågat

 

2)      Resultat:

 • En beskrivande text av resultatet där något av lägesmåtten (medelvärde, median, typvärde) har bestämts.
 • Ett diagram som förtydligar resultatet

 

3)      Utvärdering:

 • En kort test där ni svarar på följande frågor:
 1. a) Stämde svaret med det ni trodde?
 2. b) Var ni tvungna att förklara eller ändra frågan när ni ställde den? Om ja, hur hade frågan kunnat formuleras bättre?
 3. c) Om ni skulle göra om samma undersökning igen, vad skulle ni då göra annorlunda?

 

 Glöm inte att skriva namn och klass på postern. Den ska vara helt klar för inlämning efter tisdagens matematiklektion.

 

Lektion 6 – fredag 7/4

Muntlig redovisning av er poster där ni berättar om er undersökning och ert resultat.

 

Lycka till! /Caroline

 

Vi arbetar med följande centrala innehåll:

Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, till exempel med hjälp av digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.

 

Vid redovisning av arbetet kommer du bedömas utifrån följande kunskapskrav:

E

C

A

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.

 

Uppgifter

 • Statistisk undersökning

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: