Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fred och konflikt vt 17

Skapad 2017-03-22 10:22 i Valboskolan 7-9 Färgelanda
Grundskola F
I världen idag pågår 37 olika krig på olika platser i världen. Låter det mycket - ja det är det, men av 195 stater i världen är det alltså 158 stycken stater som inte har väpnade konflikter .Här kommer du att få presentera en väpnad konflikt någonstans i världen och ta reda på mer om den! I världen idag pågår 37 olika krig på olika platser i världen. Låter det mycket - ja det är det, men av 195 stater i världen är det alltså 158 stycken stater som inte har väpnade konflikter .Här kommer du att få presentera en väpnad konflikt någonstans i världen och ta reda på mer om den!

Matriser

Samhällsorienterande ämnen matris 7-9, Grundsärskola

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Sveriges historia
Bedöms ej i detta område
Eleven kan **bidra** till resonemang om Sveriges historia från 1850 till nutid utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor.
Eleven kan föra **enkla** resonemang om Sveriges historia från 1850 till nutid utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor.
Eleven kan föra **välutvecklade** resonemang om Sveriges historia från 1850 till nutid utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor.
Förmåga till tidsuppfattning
Hur länge har konflikten pågått?
Med hjälp av tidslinjer visar eleven på historiska händelser och **bidrar** till resonemang om olika händelser och gestalter under tidsperioden vikingatid till frihetstid.
Med hjälp av tidslinjer visar eleven på historiska händelser och för **enkla** resonemang om olika händelser och gestalter under tidsperioden vikingatid till frihetstid.
Med hjälp av tidslinjer visar eleven på historiska händelser och för **välutvecklade** resonemang om olika händelser och gestalter under tidsperioden vikingatid till frihetstid.
Förmåga att resonera kring konflikter
Hur har konflikten utvecklats?
Dessutom **bidrar** eleven till resonemang om orsaker till och följder av världskrigen samt om förtryck, folkfördrivningar och folkmord.
Dessutom för eleven **delvis underbyggda** resonemang om orsaker till och följder av världskrigen samt om förtryck, folkfördrivningar och folkmord.
Dessutom för eleven **väl underbyggda** resonemang om orsaker till och följder av världskrigen samt om förtryck, folkfördrivningar och folkmord.
Betydelse för religionerna i Sverige
Bedöms ej i detta område
Eleven kan **medverka** i att jämföra och beskriva religionens betydelse i Sverige från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
Eleven kan på ett **delvis fungerande** sätt jämföra och beskriva religionens betydelse i Sverige från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
Eleven kan på ett **väl fungerande** sätt jämföra och beskriva religionens betydelse i Sverige från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
Jämföra religionsåskådningar
Bedöms ej i detta område
Vid jämförelser mellan kristendomen och några andra världsreligioner **bidrar** eleven till resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på likheter och olikheter.
Vid jämförelser mellan kristendomen och några andra världsreligioner för eleven **enkla** resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på likheter och olikheter.
Vid jämförelser mellan kristendomen och några andra världsreligioner för eleven **välutvecklade** resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på likheter och olikheter.
Förmåga att själv formulera åsikt
Bedöms ej i detta område
Dessutom kan eleven samtala om olika livsfrågor genom att **bidra** till att framföra och bemöta åsikter.
Dessutom kan eleven samtala om olika livsfrågor genom att framföra och bemöta åsikter på ett **delvis fungerande** sätt.
Dessutom kan eleven samtala om olika livsfrågor genom att framföra och bemöta åsikter på ett **väl fungerande** sätt.
Diskussionsförmåga
Bedöms ej i detta område
Eleven kan resonera om vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
Eleven kan föra **enkla** resonemang om vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
Eleven kan föra **välutvecklade** resonemang om vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
Hantera kartor
Hur använder du kartor för att visa var konflikten finns och utvecklas?
Eleven kan **medverka** i att använda kartor och andra källor för att visa på kontinenter och världshav samt platser och länder med betydelse för eleven.
Eleven kan på ett **delvis fungerande** sätt använda kartor och andra källor för att visa på kontinenter och världshav samt platser och länder med betydelse för eleven.
Eleven kan på ett **väl fungerande** sätt använda kartor och andra källor för att visa på kontinenter och världshav samt platser och länder med betydelse för eleven.
Fältstudier
Bedöms ej i detta område
Eleven **medverkar** också i att genomföra fältstudier och ger **något** exempel på en process som formar och förändrar jordytan.
Eleven genomför också fältstudier på ett **delvis fungerande** sätt och ger exempel på processer som formar och förändrar jordytan.
Eleven genomför också fältstudier på ett **väl fungerande** sätt och ger exempel på processer som formar och förändrar jordytan.
Befolkning och boende
Hur påverkar konflikten befolkningen i området?
Dessutom **bidrar** eleven till resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i olika delar av världen.
Dessutom för eleven **enkla** resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i olika delar av världen.
Dessutom för eleven **välutvecklade** resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i olika delar av världen.
Globala miljöfrågor
Bedöms ej i detta område
I samtal om globala miljöfrågor kan eleven **bidra** till att ge förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
I samtal om globala miljöfrågor kan eleven ge **enkla** och **delvis underbyggda** förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
I samtal om globala miljöfrågor kan eleven ge **välutvecklade** och **väl underbyggda** förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
Lagar i Sverige
Bedöms ej i detta område
Eleven kan ge exempel på olika lagar och regler i samhället och **bidrar** till resonemang om varför de kan behövas.
Eleven kan ge exempel på lagar och regler i samhället och för **enkla** resonemang om varför de kan behövas.
Eleven kan ge exempel på lagar och regler i samhället och för **välutvecklade** resonemang om varför de kan behövas.
Samhällsfunktioner i Sverige
Bedöms ej i detta område
Eleven kan också **medverka** i att beskriva politiska val och styrelsesätt i Sverige, mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunder.
Eleven kan också på ett **delvis fungerande** sätt beskriva politiska val och styrelsesätt i Sverige, mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunder.
Eleven kan också på ett **väl fungerande** sätt beskriva politiska val och styrelsesätt i Sverige, rättssystem, mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunder.
Nationella minoriteter
Bedöms ej i detta område
Eleven berättar något om de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Eleven berättar något om de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Eleven berättar något om de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Yrken i samhället
Bedöms ej i detta område
Dessutom ger eleven exempel på yrken och verksamheter i samhället och **bidrar** till resonemang om deras funktion.
Dessutom ger eleven exempel på yrken och verksamheter i samhället och för **enkla** resonemang om deras funktion.
Dessutom ger eleven exempel på yrken och verksamheter i samhället och för **välutvecklade** resonemang om deras funktion.
Källor
Hur hanterar du de källor som du behöver använda för att få fram information och bilda dig en åsikt?
Eleven kan **medverka** i att hämta information om samhället från olika källor och gör något **eget övervägande** vid resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Eleven kan på ett **delvis fungerande** sätt hämta information om samhället från olika källor och för då **enkla** och **delvis underbyggda** resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Eleven kan på ett **väl fungerande** sätt hämta information om samhället från olika källor och för då **välutvecklade** och **väl underbyggda** resonemang om informa tionens trovärdighet och relevans.
Begrepp
Hur använder du begrepp som behövs för att förklara?
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och vid **bidrag** till omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och i **enkla** omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och i **välutvecklade** omdömen om olika arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: