Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Piano och keyboard steg 1

Skapad 2017-03-22 10:27 i LMH-enheten Uppsala
Piano och keyboard steg 1
Grundskola 4 – 9 Musik

I detta arbetsområde ska du få lära dig hur man spelar ackord och kompar på piano och keyboard. Du ska också få lära dig pianots tangentnamn och hur man bildar ett ackord i dur och moll. Du ska få lära dig hur ett piano är byggt och vilka möjligheter till olika ljud man kan härma och skapa med en keyboard och sampler.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik.

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

Undervisning/det här ska vi göra:

 • Lära dig att spela ackorden C-dur, F-dur, G-dur och A-moll på keyboard.
 • Öva på att byta mellan ackorden med musikaliskt flyt med olika komp t ex pop, reggae och brutna ackord.
 • Lära dig om hur ett piano är uppbyggd, vad de olika tangenterna heter.
 • Lära dig vilka möjligheter till ljud som finns på en keyboard och sampler.
 • Lära dig skillnad mellan dur och moll och hur man bildar ett durackord och ett mollackord.

Bedömning/det här ska vi bedöma:

 • Förmågan att förstå och spela efter de givna ackorden C-dur, F-dur, G-dur och A-moll.
 • Förmågan att sampela musikaliskt efter en given rytm eller genre.
 • Förmågan att sampela med andra.
 • Kunskap om pianot och dess tangentnamn.
 • Kunskap om keyboard och samplers möjligheter.

Examination:

 • Uppspelning tillsammans med musiklärare.
 • Muntligt visa namn på de vita tangenterna A-A   (A, B, C, D, E, F, G, A)
 • Förklara muntligt vad en keyboard och sampler kan användas till.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
  Mu  4-6

Matriser

Mu
Bedömningsnivåer piano och keyboard steg 1

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Spela och ackompanjera
Visa grepp på minst två ackord, förklara dur/moll, kompa på minst två ackord i takt till musik.
Eleven kan kompa och byta mellan minst tre ackord i takt i långsamt tempo med relativt god tajming och flyt.
Eleven kan kompa och byta med god tajming och flyt mellan fyra ackord och anpassa komp och spelteknik efter genre. t ex Lazy song (reggae). Kan spela brutna ackord. Kan visa vilken ton i ett ackord som avgör om det klingar dur eller moll.
Funktioner
Kan de vita tangenternas bokstavsnamn. Kan att ett ackord består av minst tre st toner.
Kan förklara hur ett piano är uppbyggt. Kan förklara att de svarta tangenterna är halvtoner som antingen höjer (#) eller sänker (b) en ton med ett halvt tonsteg. Kunskap om att en keyboard kan härma andra instrument eller skapa helt nya ljud.
Kan självständigt bilda egna dur- och mollackord. Kunskap om vilka typer av ljud som används i olika genrer på en keyboard. Förklara hur en sampler fungerar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: