Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Re och Sv: Hinduism 8a2 vt17

Skapad 2017-03-22 10:27 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Svenska Religionskunskap

Innehåll

Konkretiserade mål

Du kommer att arbeta med förmågan att:

- resonera kring hinduismens centrala tankegångar
- resonera kring likheter och skillnader mellan hinduism och kristendom
- skriva utredande text

Undervisningen

Vi kommer att arbeta med:

 • genomgångar 
 • uppgifter och text
 • kamratrespons

 

Bedömning

Jovan kommer i Re bedöma din förmåga att:

- beskriva centrala tankegångar inom hinduism. OBS I de högre nivåerna skiftar kraven från att beskriva till att se samband och generella mönster.

- föra jämförande resonemang

När du skriver olika typer av resonemang är det viktigt att du tänker på:

Din förmåga att skriva utvecklade/tydliga förklaringar, att förtydliga med hjälp av exempel, och att "vända och vrida" på frågor som du resonerar kring. 

Resonemangen måste vara underbyggda. Underbyggnad handlar om att ha stöd i fakta och men också om logiken i resonemanget

 

Utredande text (sambedöms av Jovan och Emmy, se matrisen): 

Du ska söka och sammanställa information kring en av följande frågeställningar:

- Hur påverkar kastsystemet det indiska samhället?

- Hur ser kvinnornas situation i Indien ut? Skiljer sig kvinnors möjligheter beroende på vilken kast de tillhör?

Innehåll

- Se samband mellan religion och samhälle, samt underbygga din text och dina funderingar.

Form

- Följa det skriftliga normerna för en utredande text. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  E 9
 • Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
  Re  E 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Re  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 9

Matriser

Re Sv
Hinduism

------>
------>
------>
Kunskaper
Dina kunskaper om centrala begrepp och tankegångar
Du har grundläggande kunskaper om hinduismen och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionen.
Du har goda kunskaper om hinduismen och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Du har mycket goda kunskaper om hinduismen och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Jämföra
Du hittar likheter eller skillnader mellan olika religioner
Du för enkla resonemang om likheter och skillnader mellan kristendom och hinduism.
Du för utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan kristendom och hinduism.
Du för välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan kristendom och hinduism.

Utredande text: Re och Sv

------>
------>
------>
Informationshantering
Sv och Re Din förmåga att söka och sammanställa information.
Du kan söka information och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan söka information och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan söka information och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt.
Innehåll
Sv och Re Att se samband mellan religion och samhälle.
Du kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutveck¬lade och väl underbyggda resonemang.
Form
Sv
Du skriver med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du skriver med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du skriver med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: