Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Life on Scilly

Skapad 2017-03-22 10:30 i Gullstensskolan äldre Gullspång
Scilly and Lgr 11.
Grundskola 7 Engelska
Several different work areas within the English language.

Innehåll

Life on Scilly and Lgr 11

Parts of Lgr 11 that are emphasized in Life on Scilly are marked in bold;

In years 7–9 Content of communication

 • Current and subject areas familiar to the pupils.
 • Interests, daily situations, activities, sequences of events, relations and ethical questions.
 • Views, experiences, feelings and future plans.
 • Living conditions, traditions, social relations and cultural phenomena in various contexts and areas where English is used. Listening and reading – reception
 • Spoken English and texts from various media.
 • Spoken English with some regional and social variants.
 • Oral and written instructions and descriptions.
 • Different types of conversations, dialogues, interviews and oral communications.
 • Literature and other fiction in spoken, dramatized and filmed forms.
 • Songs and poems.
 • Oral and written information, as well as discussions and argumentation for different purposes, such as news, reports and newspaper articles.
 • Strategies to understand details and context in spoken language and texts, such as adapting listening and reading to the type of communication, contents and purpose.
 • Different ways of searching for, choosing and assessing texts and spoken language in English from the Internet and other media.
 • Language phenomena such as pronunciation, intonation, grammatical structures, sentence structure, words with different registers, as well as fixed language expressions pupils will encounter in the language.
 • How texts and spoken language can be varied for different purposes and contexts.
 • How connecting words and other expressions are used to create structure and linguistically coherent entities. Speaking, writing and discussing – production and interaction.
 • Different ways of working on personal communications to vary, clarify, specify and adapt them for different purposes.
 • Oral and written narratives, descriptions and instructions.

 

 • Conversations, discussions and argumentation.
 • Language strategies to understand and be understood when language skills are lacking, such as reformulations, questions and explanations.
 • Language strategies to contribute to and actively participate in conversations by taking the initiative in interaction, giving confirmation, putting follow-up questions, taking the initiative to raise new issues and also concluding conversations.
 • Language phenomena to clarify, vary and enrich communication such as pronunciation, intonation and fixed language expressions, grammatical structures and sentence structures.

 

 

Matriser

En
Matris Engelska 7-9

Syfte och långsiktiga mål

 • En   förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskapskrav
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.

Syfte och långsiktiga mål

 • En   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskapskrav
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.

Syfte och långsiktiga mål

 • En   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskapskrav
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som i löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

Syfte och långsiktiga mål

 • En   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: