👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Korsstygn - valfritt motiv

Skapad 2017-03-22 10:34 i Mörsils skola F-9 Åre
Bundet broderi, korsstygn broderas med moulinegarn på aidaväv.
Grundskola 7 – 9 Slöjd
Ett av våra vanligaste stygn i bundet broderi är korsstygn. Du ska först få lära dig grunderna och sedan välja ett valfritt motiv att brodera. Korsstygnen ska avslutningsvis monteras på t ex en tavla ett kort eller en duk.

Innehåll

Bildresultat för korsstygn

Vi inleder med att titta på denna film:

"Hantverk möter pixelgrafik"

https://urskola.se/Produkter/184058-Kvalitet/Fordjupning#Hantverk-moter-pixelgrafik

 

Syftet med arbetsområdet

Syftet är att lära sig korsstygn, kunna följa en korsstygnsmall och översätta den till stygn på aidaväv.

Du ska också kunna välja ett motiv eller skissa fram ett eget. 

Undervisningen kommer att ske enligt följande:

Vi startar med att lära oss om korsstygn. 

Vi tittar på olika material och lär oss t ex att det är storleken på rutorna på aidaväven som bestämmer storleken på korsstygnsmotivet.

Vi tittar på vilken tråd som är lämplig att välja och varför

Du gör en skiss

Du får sy med moulinégarn på aidaväv. Du får lära dig att dela moulinégarnet. 

Du kommer behöva använda din Chromebook till att föra loggbok i Google Classroom efter varje lektion och till att se på instruktionsfilmer och eventuellt skissa mönster.

Avslutningsvis monteras det färdiga broderiet på t.ex en tavla ett kort eller en kudde.

När Broderiet är klart avslutas loggboken med en sammanfattning av projektet - en såkallad reflektion .

 

Tidsplan:

Du har resten av terminen på dig att jobba med korsstygn.

 

 Användbara länkar:

"Lär dig brodera korstygn."

https://www.youtube.com/watch?v=jd25K2f3En4

"Att sy korsstygn:"

https://www.youtube.com/watch?v=ju78vWqZs1s

"Sy korstygn" (utan ljud bara text och visar)

https://www.youtube.com/watch?v=jEK6EY4wqAM

"Hur du broderar korstygn" 

https://www.youtube.com/watch?v=jhq25eADT4I

 

Make Pixel Art: Här kan man själv tillverka mönster

www.makepixelart.com

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Korsstygnsarbete

F
E
C
A
Använda redskap
Du använder inte nål, tråd, sax mm på ett säkert och fungerande sätt.
Du använder nål, tråd, sax mm på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du använder nål, tråd, sax mm på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du använder nål, tråd, sax mm på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Under arbetets gång
Jag har svårt att sy korsstygn och följa en korsstygnsmall även efter jag övat ett tag.
Jag kan sy korsstygn och följa en korsstygnsmall med hjälp av läraren.
Jag har en egen drivkraft och kan sy korstygn och följa en korsstygnsmall ganska självständigt.
Jag har en egen drivkraft och kan sy korstygn och följa en korsstygnsmall självständigt.
Det färdiga arbetet.
Det blev inget färdigt arbete.
Jag gör ett färdigt arbete på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt.
Jag gör ett färdigt arbete på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt.
Jag gör ett färdigt arbete på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt.
Du kan redovisa och använder slöjdord.
Jag gör ingen slöjdredovisning eller använder få/inga slöjdord.
Jag kan skriva en slöjdredovisning med några slöjdord.
Jag kan skriva en slöjdredovisning med många slöjdord.
Jag kan skriva en slöjdredovisning med de slöjdord som behövs i min redovisning.
Du kan ge omdömen
Du ger inga omdömen om din arbetsinsats.
Du kan ge enkla omdömen om din arbetsinsats.
Du kan ge utvecklade omdömen om din arbetsinsats.
Du kan ge välutvecklade omdömen om din arbetsinsats.

Sl
Kunskapskrav i slutet av åk 9, Slöjd Lgr11

F
E
C
A
Kunskapskrav / Förmåga
 • Sl
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställaslöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställaslöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställaslöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i ändamålsenligt sätt med precision.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
 • Sl
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.