Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Smörkniv med Jens

Skapad 2017-03-22 11:48 i Gruvrisskolan Falun
Tillverkning av smörkniv
Grundskola 3 – 5 Slöjd
Tema - Smörkniv

Innehåll

Tema: "Smörkniv"

Mtrl: Björk, Ene, ibland gran.

Titta på bilder eller rita egna förslag. Gör gärna flera skisser.

När du bestämt vilken du vill ha gör en kopia som du

kan klippa ut.

 

Rita av mallen på träet och såga med kontursåg använd filklämma för att fästa.

Raspa eller fila så du får en mjukare form. 

Övergå sedan till p60, p100 och sist p120 -150

för att göra den len, len.

Pensla in kniven med paraffinolja.

Tag kort med Ipad och lägg in på din egen lärlogg i unikum. 

Matriser

Sl
Bedömningsmatris i slöjd år 4-6

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

* formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker, * välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter. * analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp,och * tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
Nivå 0
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Formge slöjdföremål
Du behöver mycket hjälp för att komma på idéer och kopierar oftast andras mönster och färger.
Du kan förmedla en idé på vad du vill göra. Visar med enkla bilder på färg och form.
Du har egna genomförbara idéer och kan med ett utvecklat sätt visa dom. Anger lämpligt material, färg och form.
Du kan självständigt presentera en väl utvecklad ide där skisser och ritningar förklarar vilket material du ska använda och hur du ska göra. Du väljer medvetet färg och form utifrån slöjdföremålets syfte. Du sätter en personlig prägel på ditt slöjdföremål.
Framställa slöjdföremål
Du behöver mycket hjälp för att kunna planera, genomföra och slutföra ditt slöjdföremål.
Du planerar, genomför och kommenterar ditt arbete med viss hjälp, för att kunna slutföra ditt slöjdföremål.
Du tänker igenom olika sätt för att göra och slutföra ditt planerade slöjdföremål.
Du genomför och slutför ditt planerade slöjdföremål självständigt. Du tar egna initiativ under arbetets gång genom att prova och ompröva vid behov.
Hantverkstekniker Verktyg och redskap
Du behöver mycket hjälp för att kunna välja lämpliga redskap/ verktyg/ tekniker till dina arbeten.
Du kan välja lämpliga redskap/ verktyg/ tekniker i kända situationer.
Du kan välja lämpliga redskap/ verktyg/ tekniker i nya situationer.
Du kan välja och hanterar redskap, verktyg och tekniker mycket bra utifrån syfte och situation.
Välja och motivera utifrån miljöaspekten
Du behöver mycket hjälp för att kunna förklara hur dina val kan påverka miljön.
Du förklarar på ett enkelt sätt hur de egna valen påverkar miljön.
Du förklarar på ett utvecklat sätt hur olika val påverkar miljön.
Du förklarar på ett välutvecklat sätt hur olika val påverkar miljön. Ger konkreta exempel.
Utveckla idéer
Du behöver mycket hjälp för att kunna utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som du själv har sökt upp.
Formulera och välja handlingsalternativ
Du behöver mycket hjälp för att kunna driva ditt arbete framåt.
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat
Du behöver mycket hjälp för att kunna förklara hur du arbetat och hur ditt resultat blev.
Du förklarar med egna ord hur du arbetat och hur resultatet av ditt slöjdföremål blev. Du använder ibland slöjdspecifika begrepp.
Du förklarar hur du arbetat och hur resultatet av ditt slöjdföremål blev. Du ser styrkor och svagheter i arbetet. Du använder vissa slöjdspecifika begrepp.
Du beskriver och förklarar på ett tydligt sätt, både arbetsinsats och resultat. Det gör du med slöjdspecifika begrepp .
Tolka slöjdföremål estetiska uttryck Estetisk = föremålets utseende
Du behöver mycket hjälp för att kunna samtala om slöjdföremålets utseende och funktion.
Du kan samtala om slöjdföremålets utseende och funktion.
Du kan samtala om slöjdföremålets utseende och funktion. T.ex. hur man kan uttrycka känslor i färg, symboler och mode.
Du tolkar slöjdföremålets estetiska uttryck med tanke på symboler, färg, form och material: Du visar på exempel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: