Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik år F-1.

Skapad 2017-03-22 12:25 i Rabbalshede skola Tanum
Sång, spel och rörelse
Grundskola 1 Musik
Vi kommer att sjunga, spela och röra oss till musik.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Du ska kunna:


lära dig olika sångtexter utifrån olika musikgenrer
delta i gemensam sång
spela olika rytminstrument

känna igen en del blås-, sträng, slag- tangentinstument

röra dig till musik och dramatisera

 

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Jag kommer att bedöma:
hur du deltar i undervisningen

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Vi kommer att:
sjunga

spela olika rytminstrument 

lära oss skillnader mellan olika instrument
lyssna på musik
dramatisera till musik
dansa till musik

Arbetet kommer att ske läsåret 2016/17

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: