Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturhistoria år 9

Skapad 2017-03-22 12:26 i Svenska som andraspråk Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 9 Svenska som andraspråk
I det här arbetsområdet kommer du att få grundläggande kunskaper i de olika epoker som har påverkat litteraturen. Du kommer också att få kännedom om några av de författare som har betytt mycket för varje epok.

Innehåll

Arbetsgång:

 • Genomgång av Antiken (Lärare).
 • Du kommer därefter att tilldelas en epok (i grupp).
 • I grupp: Läs fakta om er epok. Vad är typiskt för epoken? Hur såg samhället ut? Ta hjälp av varandra så att alla förstår. Obs! Skriv tre frågor som ni ska ställa till klassen efter redovisingen.
 • Individuellt: Välj en författare var utifrån den lista som din lärare har gett dig. Ta reda på mer om författaren, och ta reda på vad texten som din författare har skrivit handlar om. Kan du se någonting i texten som speglar samtiden? Obs! Skriv tre frågor som du ska ställa till klassen efter redovisningen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla författare och deras verk samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  SvA  7-9

Matriser

SvA
Kunskapskrav i svenska för år 7 - 9 (inkl F)

F
E
C
A
Historiska & kulturella sammanhang
Eleven drar då till viss delunderbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då relativt välunderbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Söka, välja ut och sammanställa
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del under byggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl under byggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Sammanställningar
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar,enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar,välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Muntliga redogörelser
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur, innehåll och språk och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: