Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik kap 5-6

Skapad 2017-03-22 12:41 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola F
Eleverna kommer att jobba med geometri.

Innehåll

Syfte:

Du ska få lära dig:

 • Mäta och jämföra längder
 • Samband mellan olika enheter för längd
 • Använda skala för att göra beräkningar i vardagliga situationer
 • Mäta och jämföra olika vinklar
 • Beräkna omkrets och area på geometriska figurer
 • Att fortsätta räkna med tal i decimalform

Mål:

Du ska kunna följande begrepp:

 • Spetsig, trubbig och rät vinkel
 • Skala, förminskning
 • Bas, höjd
 • Parallellogram, romb
 • Omkrets, area

Ett skriftligt prov på ovanstående mål efter de två avklarade kapitlen.

Genomförande:

För att nå målen kan du träna dem på följande sätt:

·         Metod- och begreppsträning i matteboken

·         Metod- och begreppsträning genom olika spel i matematik

·         Genom varierande matematikläxor

·         Genom problemlösning med EPA-metoden (enskilt, par och grupp).

·         Du kommer att få träna dig i att kommunicera och redovisa matematik.

·         Du kommer att få arbeta praktiskt med vissa matteuppgifter.

 

Förmågor i matematik

Problemlösningsförmåga

Formulera och lösa problem själv och i grupp genom att välja strategier och metoder som passar för att lösa problemet. Föreslå olika sätt att lösa problem. Tolka resultat och dra slutsatser. Resonera om resultatens rimlighet.

Begreppsförmåga

Kunna matematiska begrepp och använda dem i olika sammanhang.

Metodförmåga

Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa uppgifter.

Kommunikations- och resonemangsförmåga

Redogöra för och samtala om hur du löser och redovisar uppgifter. Föra och följa matematiska resonemang i redovisningar och samtal, genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: