Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Newsproject

Skapad 2017-03-22 12:46 i Nolhagaskolan Alingsås
Djuplodande arbetsområde som med fördel gör i nian.
Grundskola 7 – 9 Engelska
You will get to watch some English speaking news broadcast, read on-line news from multiple English speaking countries, do weekly summaries of the main headlines worldwide and in groups get to represent a English speaking country in your very own live news broadcast.

Innehåll

Study Plan

 

Week one: Introducing News Project. Introducing groups. Group discussions on news. How to summarize. Introducing News Summary Assignment.

 

Week two: First News Summary Europe(of three major headlines)! 

 

Week three: Second News Summary The Americas!

 

Week four: Third News Summary India, Australia and New Zeeland! 

 

Week five: Work in groups to decide on your group project. Check with teacher before proceeding.

 

Week six: Presentation/recording of group projects. 

 

 

 

Criteria:

 

A:

Listening and Reading: You understand both the main parts as well as detailed information of news broadcasts and news articles from different English speaking areas.You show your understanding by commenting on and analyzing the information in a well-spoken and mature way.

Writing: You present your weekly summaries and your group work report in a rich, varied (use synonyms and different ways of expressing yourself), clear (no bad grammatical- or spelling mistakes) way and you stick to the point throughout. You do this without staying too close to your source (i.e: NO COPYING!)

Speaking: You present your broadcast in a clear (good pronunciation), fluent (don't get lost in what your saying),  and mature way, without reading notes. You also comment on the news you are presenting.

Internet: You choose sources that are relevant to what you are doing and you comment on how trust-worthy they are.

 

 

C:

Listening and Reading: You understand the main parts as well as important details of news broadcasts and news articles from different English speaking areas. You show your understanding by commenting on and discussing them with appropriate language.

Writing: You present your weekly summaries and your group work report in a mainly clear (not too many grammatical- or spelling mistakes), with some variation (you try to express yourself in different ways) language and you mainly stick to the point. You do this without staying too close to your source (i.e: NO COPYING!)

Speaking: You present your broadcast in a clear (good pronunciation), mostly fluent way that suits a broadcast. You don't read from your notes but use them as support for your thoughts.

Internet: You choose sources that are relevant to what you are doing and you comment on how trust-worthy they are.

 

 

E:

Listening and Reading: You understand the main parts as well as clear details of news broadcasts and simple news articles.

Writing: You present your weekly summaries and your group work report in a mainly clear (not too many severe mistakes), language and you mainly stick to the point. You do this without staying too close to your source (i.e: NO COPYING!)

Speaking: You present your broadcast in an understandable way that suits a broadcast. 

Internet: You choose sources that are relevant to what you are doing.

 

Here are some suggested news sites:

 

On-line Newspapers of the English Speaking World

 British News:

 www.bbc.co.uk

 www.guardian.co.uk

 Irish News:

 www.irishnews.com

 

Canadian News:

www.ctvnews.ca

U.S.A News:

www.nytimes.com

www.usatoday.com

www.huffingtonpost.com

 

Australian News:

www.abc.net.au

 

New Zeeland News:

www.nzherald.co.nz

 

Indian News:

www.timesofindia.indiatimes.com

www.indianexpress.com

 

South African News:

www.news24.com

www.mg.co.za

 

Swedish News in English

www.thelocal.com

 

 

 

 

Uppgifter

  • Group discussions

  • News Summaries from Europe

  • News summaries from the Americas and South Africa

  • News summaries from Australia, India and New Zeeland

  • Group work

Matriser

En
Engelska matris 7-9 LGR11

nivå 1
nivå 2
nivå 3
nivå 4
Tala och göra sig förstådd
I muntliga framställningar kan eleven formulera sig väldigt enkelt, i viss mån begripligt och något sammanhängande. I samtal kan eleven uttrycka sig väldigt enkelt och i viss mån begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom försöker eleven välja och använda sig av strategier för att lösa problem i och förbättra samtalet.
I muntliga framställningar kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. I samtal kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar samtalet.
I muntliga framställningar kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. I samtal kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar samtalet.
I muntliga framställningar kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. I samtal kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar samtalet och för det framåt på ett konstruktivt sätt.
Skriva och göra sig förstådd
I skriftliga framställningar kan eleven formulera sig väldigt enkelt, i viss mån begripligt och något sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation försöker eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I skriftligt utbyte kan eleven uttrycka sig väldigt enkelt och i viss mån begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I skriftligt utbyte kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar. I skriftligt utbyte kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar. I skriftligt utbyte i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Läsa och förstå
Eleven kan förstå något av det huvudsakliga innehållet och uppfatta några detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att delvis redogöra för innehållet samt i någon mån kunna agera utifrån skriftliga instruktioner. För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna försöker eleven välja och använda sig av någon strategi för läsning. Eleven försöker välja texter från olika medier samt använda det valda materialet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för innehållet med godtagbart resultat samt kunna agera utifrån skriftliga instruktioner. För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för läsning. Eleven kan välja texter från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för innehållet med tillfredställande resultat samt kunna agera utifrån skriftliga instruktioner. För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven välja och använda sig av strategier för läsning. Eleven kan välja texter från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för innehållet med gott resultat samt kunna agera utifrån skriftliga instruktioner. För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven välja och använda sig av strategier för läsning. Eleven kan välja texter från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet.
Lyssna och förstå
Eleven försöker förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar några detaljer i talad engelska i måttligt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att delvis redogöra för innehållet samt i någon mån kunna agera utifrån muntliga instruktioner. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket försöker eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande. Eleven försöker använda det denne lyssnat till i sin egen produktion och i samtal.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för innehållet med godtagbart resultat samt kunna agera utifrån muntliga instruktioner. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande. Eleven kan med viss relevans använda det eleven lyssnat till i sin egen produktion och i samtal.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för innehållet med tillfredställande resultat samt kunna agera utifrån muntliga instruktioner. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven välja och använda sig av strategier för lyssnande. Eleven kan på ett relevant sätt använda det eleven lyssnat till i sin egen produktion och i samtal.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för innehållet med gott resultat samt kunna agera utifrån muntliga instruktioner. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven välja och använda sig av strategier för lyssnande. Eleven kan på ett relevant och effektivt sätt använda det eleven lyssnat till i sin egen produktion och i samtal.
Realia - kunskap om engelsktalande länder
Eleven diskuterar någon företeelse i något sammanhang och område där engelska används, och kan då göra någon jämförelse med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: